ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПО СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Заповед за разпределение на средствата, получени през 2018 година от държавния бюджет по стандарти за делегираните от държавата дейности във функция "образование" между институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общински детски градини 2017

Заповед за разпределение на средствата, получени през 2017 година от държавния бюджет по стандарти за делегираните от държавата дейности във функция "Образование" между институциите в системата на предучилищното образование /PDF формат/

Заповед за разпределение на средствата по ЕРС между детски градини и училища по формула 2016 г.

Изменение на правила за определяне на работните заплати на директори на общински детски градини през 2015

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общински детски градини 2015

Заповед за разпределение на средствата по ЕРС между детски градини и училища по формула 2015 г.

Заповед за делегиране на права и задължения на директорите на детски и учебни заведения, прилагащи системата на делегираните бюджети в Община Раковски 2015 г.

МОМН

ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕРС МЕЖДУ ДГ И УЧИЛИЩА ПО ФОРМУЛА 2014 Г.

Заповед за разпределение на средствата по ЕРС между ДГ и училища по формула

Заповед за делегиране на права и задължения на директорите на детски и учебни заведения, прилагащи системата на делегираните бюджети в Община Раковски

Правила за определяне на работните заплати на директори на общински детски заведения през 2013 г.

Правила за определяне на работните заплати на директори на общински детски градини през 2014 г.

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0850 сек.,0.0153 от тях за заявки.Сървър памет:2,863kb