+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ10.03.2021 г. | ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПО СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

05.03.2020 г. | ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПО СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПО СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Заповед за разпределение на средствата, получени през 2018 година от държавния бюджет по стандарти за делегираните от държавата дейности във функция "образование" между институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общински детски градини 2017

Заповед за разпределение на средствата, получени през 2017 година от държавния бюджет по стандарти за делегираните от държавата дейности във функция "Образование" между институциите в системата на предучилищното образование /PDF формат/

Заповед за разпределение на средствата по ЕРС между детски градини и училища по формула 2016 г.

Изменение на правила за определяне на работните заплати на директори на общински детски градини през 2015

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общински детски градини 2015

Заповед за разпределение на средствата по ЕРС между детски градини и училища по формула 2015 г.

Заповед за делегиране на права и задължения на директорите на детски и учебни заведения, прилагащи системата на делегираните бюджети в Община Раковски 2015 г.

МОМН

ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕРС МЕЖДУ ДГ И УЧИЛИЩА ПО ФОРМУЛА 2014 Г.

Заповед за разпределение на средствата по ЕРС между ДГ и училища по формула

Заповед за делегиране на права и задължения на директорите на детски и учебни заведения, прилагащи системата на делегираните бюджети в Община Раковски

Правила за определяне на работните заплати на директори на общински детски заведения през 2013 г.

Правила за определяне на работните заплати на директори на общински детски градини през 2014 г.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0523 сек.,0.0141 от тях за заявки.Сървър памет:711,736b