+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОтчет изпълнение по на Проект № BG05SFPR002-2.003-0126-C01 „Бъдеще за децата“/05.02.2024 г.

Проект BG05SFPR002-2.003-0126 "Бъдеще за децата"

Проект BG06RDNP001-19.084-000-5-С01/26.06.2020 г.

Проект BG06RDNP001-19.084-0003-С01/26.06.2020 г.

Проект BG06RDNP001-19.084-0004-С01/06.07.2020 г.

Проект BG06RDNP001-19.084-0002-С01/26.06.2020 г.

Проект BG06RDNP001-19.084-0007-С01/20.07.2020 г.

Проект BG06RDNP001-19.084-0007-С02/26.10.2021 г.

Проект BG05SFPR002-2.001-0045-C01 „Грижа в дома в община Раковски „

Проектно предложение BG06RDNP001-7.007-0077-C01 „Изграждане на спортни съоръжения за екстремни спортове в УПИ III – 2290, кв. 144 по ПУП на гр.Раковски”

Проект "Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура чрез реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив"

"Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация"

"Община Раковски - модерна администрация"

"Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ"

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0855 сек.,0.0178 от тях за заявки.Сървър памет:706,048b