Община Раковски
Информация за разпределението на средствата за 2018 година между неспециялизирани училища,
без професионални гимназии и по компоненти на формула за целодневната организация на учебния ден.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 311

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 318;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 322

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 326

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Информация за разпределението на средствата за 2018 година между професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка и по компоненти на формула за дейност 326.

Информация за разпределението на средствата за 2018 между неспециализирани училища, без професионални гимназии и по компоненти на формула за дейност 322.

Информация за разпределението на средствата за 2018 между детските градини и по компоненти на формула за дейност 311.

Информация за разпределението на средствата за 2017 между детските градини и по компоненти на формула за дейност 311.

Информация за разпределението на средствата за 2017 между неспециализираните училища, без професионални гимназии и по компоненти на формула за дейност 322.

Информация за разпределението на средствата за 2017 между професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка и по компоненти на формула за дейност 326.


Таблица за разпределение на средставата по училища и по компоненти на формулата 2016 г. - дейност 322.

Таблица за разпределение на средставата по детски градини и по компоненти на формулата 2016 г. - дейност 311.


30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем


Таблица за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата 2015- дейност 318

Таблица за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата 2015 г.- дейност 322

Таблица за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата 2015 г.- дейност 311

Архив образование 2010г.

Архив образование 2012г.

Таблица за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата 2014 г. дейност 311

Таблица за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата 2014 г. дейност 322

Таблица за разпределение на средствата по формула/2013г./ за дейност 311

Таблица за разпределение на средствата по формула/2013г./ за дейност 322

ПРАВИЛА за промяна разпределението на средствата между училища и детски градини при изменение броя на учениците и децата /PDF формат/

Писмено съгласие на директорите на ЦДГ и ОДЗ /PDF формат/

Писмено съгласие на директорите на общинските училища /PDF формат/


04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем


15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем


17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


>>
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1370 сек.,0.0167 от тях за заявки.Сървър памет:3,006kb