06,06.2012г. |Обява за конкурс за заемане на длъжността гл.сп. "Европрограми и проекти" в Дирекция “Специализирана администрация”, отдел “Европроекти,образование и култура”.


04,05.2012г. |Обява за конкурс за заемане на длъжността “Директор”на ОДЗ ”Щастливо детство”- гр.Раковски


23.04.2012г. |Обява за свободно работно място за длъжността гл. експерт "Европрограми и проекти"


19.04.2012г. | Свободно работно място за длъжността Главен експерт “Финансово счетоводна отчетност” в Дирекция “Бюджет, финанси, счетоводство и местни приходи”/PDF формат/

14.03.2012г. | Свободно работно място за длъжността – Старши юрисконсулт.

01.03.2012г. | Свободно работно място за длъжността – Главен експерт “Европрограми и проекти”.

08.12.2011 г. | Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността “психолог” на 4-ри часов работен ден - в Община Раковски, отдел ”Център за обществена подкрепа”..

23.02.2012г. | Свободно работно място за длъжността “Гл.специалист – Единен кадастър и териториално обслужване”, в Дирекция “Специализирана администрация”, отдел ”ТСУ,Строителство,Общинска собственост и Стопанска дейност”.

08.12.2011 г. | Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността “психолог” на 4-ри часов работен ден - в Община Раковски, отдел ”Център за обществена подкрепа”..

06.12.2011 г. | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

05.12.2011 г. | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (началните) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

05.12.2011 г. | Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.
26.11.2009 г. | Нов ред за изплащане на присъдени издръжки от държавата

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0744 сек.,0.0129 от тях за заявки.Сървър памет:2,845kb