+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06,06.2012г. |Обява за конкурс за заемане на длъжността гл.сп. "Европрограми и проекти" в Дирекция “Специализирана администрация”, отдел “Европроекти,образование и култура”.


04,05.2012г. |Обява за конкурс за заемане на длъжността “Директор”на ОДЗ ”Щастливо детство”- гр.Раковски


23.04.2012г. |Обява за свободно работно място за длъжността гл. експерт "Европрограми и проекти"


19.04.2012г. | Свободно работно място за длъжността Главен експерт “Финансово счетоводна отчетност” в Дирекция “Бюджет, финанси, счетоводство и местни приходи”/PDF формат/

14.03.2012г. | Свободно работно място за длъжността – Старши юрисконсулт.

01.03.2012г. | Свободно работно място за длъжността – Главен експерт “Европрограми и проекти”.

08.12.2011 г. | Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността “психолог” на 4-ри часов работен ден - в Община Раковски, отдел ”Център за обществена подкрепа”..

23.02.2012г. | Свободно работно място за длъжността “Гл.специалист – Единен кадастър и териториално обслужване”, в Дирекция “Специализирана администрация”, отдел ”ТСУ,Строителство,Общинска собственост и Стопанска дейност”.

08.12.2011 г. | Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността “психолог” на 4-ри часов работен ден - в Община Раковски, отдел ”Център за обществена подкрепа”..

06.12.2011 г. | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

05.12.2011 г. | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (началните) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

05.12.2011 г. | Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.
26.11.2009 г. | Нов ред за изплащане на присъдени издръжки от държавата

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0902 сек.,0.0185 от тях за заявки.Сървър памет:721,032b