+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06,06.2012г. |Обява за конкурс за заемане на длъжността гл.сп. "Европрограми и проекти" в Дирекция “Специализирана администрация”, отдел “Европроекти,образование и култура”.


04,05.2012г. |Обява за конкурс за заемане на длъжността “Директор”на ОДЗ ”Щастливо детство”- гр.Раковски


23.04.2012г. |Обява за свободно работно място за длъжността гл. експерт "Европрограми и проекти"


19.04.2012г. | Свободно работно място за длъжността Главен експерт “Финансово счетоводна отчетност” в Дирекция “Бюджет, финанси, счетоводство и местни приходи”/PDF формат/

14.03.2012г. | Свободно работно място за длъжността – Старши юрисконсулт.

01.03.2012г. | Свободно работно място за длъжността – Главен експерт “Европрограми и проекти”.

08.12.2011 г. | Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността “психолог” на 4-ри часов работен ден - в Община Раковски, отдел ”Център за обществена подкрепа”..

23.02.2012г. | Свободно работно място за длъжността “Гл.специалист – Единен кадастър и териториално обслужване”, в Дирекция “Специализирана администрация”, отдел ”ТСУ,Строителство,Общинска собственост и Стопанска дейност”.

08.12.2011 г. | Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността “психолог” на 4-ри часов работен ден - в Община Раковски, отдел ”Център за обществена подкрепа”..

06.12.2011 г. | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

05.12.2011 г. | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (началните) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

05.12.2011 г. | Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.
26.11.2009 г. | Нов ред за изплащане на присъдени издръжки от държавата

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0637 сек.,0.0172 от тях за заявки.Сървър памет:711,272b