+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ03.07.2012г. |На основание чл. 14 ал. 1,2 и 3 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 и чл. 86 ал. 1,2 и 3 от НРПУРОИ, решение № 308 взето с протокол № 23/27.05.2009 г. от заседание на ОбС-Раковски, решение № 119 взето с протокол № 8/26.04.2012 г. от заседание на ОбС-Раковски и Заповед № ДИ-40/02.07.2012 на Кмета на Община Раковски, за откриване на тръжна процедура:
О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ... /PDF формат/

14.05.2012г. |ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО и ТАЙНО НАДДАВНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
... /PDF формат/


ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО и ТАЙНО НАДДАВНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
... /PDF формат/


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи/ниви/ от ОПФ. За повече информация: тел. 03151 5994, 0887342058 и на място в сградата на Общината, ет. 3, стая 5.

Публично оповестен търг с явно и тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост на територията на община Раковски и движима вещ. Търгът ще бъде проведен на 19.01.2012 год. от 10.00 часа а в сградата на Общинска Администрация - 2 етаж, 3 стая.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, който ще бъде проведен на 20.11.2009 г. /петък/ от 10.00 ч. в Заседателна Зала на Общински Съвет/Читалището/

ЗАПОВЕД № ДИ – 66/03.11.2009 г. от кмета на Община Раковски - Иван Антонов

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0458 сек.,0.0064 от тях за заявки.Сървър памет:705,168b