Регистър

Регистър на Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Община Раковски 2011 г.

Рег. №
Дата
Име на лицето, заемащо публична длъжност
Длъжност
Основание за подаване
1
16.11.2011 г. Иван Милков Антонов
Кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
2
16.11.2011 г. Божидар Йосифов Стрехин
Зам. кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
3
16.11.2011 г. Мария Венкова Пенсова
Зам. кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
4
16.11.2011 г. Павел Андреев Гуджеров
Зам. кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
5
16.11.2011 г. Иванка Йосифова Пачова
Секретар на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
6
16.11.2011 г. Младен Николов Шишков
Председател на Общински съвет Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
7
16.11.2011 г. Божидар Георгиев Земярски
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
8
16.11.2011 г. Борис Янков Стойков
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
9
16.11.2011 г. Георги Бочев Пачов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
10
16.11.2011 г. Георги Йозов Пачов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
11
16.11.2011 г. Лалка Георгиева Николова
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
12
16.11.2011 г. Мария Георгиева Джатова
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
13
16.11.2011 г. Мария Петрова Александрова
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
14
16.11.2011 г. Мария Йосифва Гиева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
15
16.11.2011 г. Младен Иванов Кьолов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
16
16.11.2011 г. Нина Георгиева Недева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
17
16.11.2011 г. Петър Иванов Романов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
18
16.11.2011 г. Петър Милков Антонов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
19
16.11.2011 г. Стефка Младенова Манчева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
20
16.11.2011 г. Тинка Иванова Загорчева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
21
16.11.2011 г. Тошо Йозов Бъмбин
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
22
16.11.2011 г. Венета Недялкова Лачева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
23
16.11.2011 г. Виктор Петров Узунов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
24
16.11.2011 г. Йордан Христов Неделчев
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
25
16.11.2011 г. Йосиф Серафимов Ячев
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
26
16.11.2011 г. Йовко Йосифов Патазов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
27
05.07.2012 г. Атанас Станков Димитров
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0860 сек.,0.0158 от тях за заявки.Сървър памет:2,902kb