+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИРегистър

Регистър на Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Община Раковски 2011 г.

Рег. №
Дата
Име на лицето, заемащо публична длъжност
Длъжност
Основание за подаване
1
16.11.2011 г. Иван Милков Антонов
Кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
2
16.11.2011 г. Божидар Йосифов Стрехин
Зам. кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
3
16.11.2011 г. Мария Венкова Пенсова
Зам. кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
4
16.11.2011 г. Павел Андреев Гуджеров
Зам. кмет на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
5
16.11.2011 г. Иванка Йосифова Пачова
Секретар на Община Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
6
16.11.2011 г. Младен Николов Шишков
Председател на Общински съвет Раковски
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
7
16.11.2011 г. Божидар Георгиев Земярски
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
8
16.11.2011 г. Борис Янков Стойков
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
9
16.11.2011 г. Георги Бочев Пачов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
10
16.11.2011 г. Георги Йозов Пачов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
11
16.11.2011 г. Лалка Георгиева Николова
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
12
16.11.2011 г. Мария Георгиева Джатова
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
13
16.11.2011 г. Мария Петрова Александрова
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
14
16.11.2011 г. Мария Йосифва Гиева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
15
16.11.2011 г. Младен Иванов Кьолов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
16
16.11.2011 г. Нина Георгиева Недева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
17
16.11.2011 г. Петър Иванов Романов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
18
16.11.2011 г. Петър Милков Антонов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
19
16.11.2011 г. Стефка Младенова Манчева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
20
16.11.2011 г. Тинка Иванова Загорчева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
21
16.11.2011 г. Тошо Йозов Бъмбин
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
22
16.11.2011 г. Венета Недялкова Лачева
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
23
16.11.2011 г. Виктор Петров Узунов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
24
16.11.2011 г. Йордан Христов Неделчев
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
25
16.11.2011 г. Йосиф Серафимов Ячев
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
26
16.11.2011 г. Йовко Йосифов Патазов
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
27
05.07.2012 г. Атанас Станков Димитров
Общински съветник
Чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0559 сек.,0.0132 от тях за заявки.Сървър памет:763,136b