+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПублични регистри община Раковски

Регистър общинско предприятие /.PDF формат/
Регистър на Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - ОДЗ
Регистър ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Актуализирани на 08.12.2011г.
Регистър ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Актуализирани на 08.12.2011г.
14.05.2024г. | Публичен Регистър на сдруженията на собствениците многофамилни жилища

02.06.2021г. | Публичен регистър на извършените разпоредителни действия с недвижими имоти-Общинска собственост на територията на община Раковски
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.


31.12.2021г. | Публичен регистър на извършените разпоредителни действия с недвижими имоти-Общинска собственост на територията на община Раковски
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.


30.12.2022г. | Публичен регистър на извършените разпоредителни действия с недвижими имоти-Общинска собственост на територията на община Раковски
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0503 сек.,0.0065 от тях за заявки.Сървър памет:706,576b