+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИЙовко Романов
ЙОВКО РОМАНОВ
Заместник кмет в Община Раковски – ресори „Европроекти“ , „Структурни фондове“, „Социални дейности“ и „Сигурност“.

Роден на 10.02.1982год. Живее в гр.Раковски.

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Магистър на „Юридическите науки“ - „Право“ завършил в периода 2006г. – 2012г. в ПУ “Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив.
Придобил „Юридическа правоспособност“ през 2013 год. в гр.София.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Предходна месторабота – РУ – МВР гр. Раковски в периода 2004 год. – 2016 год., заемал длъжността „Разследващ полицай“.


ТАТЯНА СЕРАФИМОВА БАКОВА - ЗАМ.КМЕТ „БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ,ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”


ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЧАВДАРОВ – ЗАМ.КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ,ЕКОЛОГИЯ,СТРОИТЕЛСТВО,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,КУЛТУРА И СПОРТ,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0523 сек.,0.0088 от тях за заявки.Сървър памет:699,672b