+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ09.12.2019 г. | Устройствен правилник Община Раковски 01.12.2019 г.

21.03.2018 г. | Инструкция за мерките за защита на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Раковски.

17.02.2016 г. | Правилник за организацията и дейността на общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Раковски

22.10.2015 г. | Етичен кодекс на общинския служител


ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМА И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ - ССЕВ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНА РАКОВСКИ /.PDF формат/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА РАКОВСКИ /.PDF формат/


Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация Раковски
Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация Раковски
Инструкция за деловодната дейност в Община Раковски - 2009 г.
Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Раковски
Сертификат по стандарти ISO 14001:2004
Сертификат по стандарти ISO 9001:2000


Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0819 сек.,0.0148 от тях за заявки.Сървър памет:717,528b