Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

09.12.2019 г. | Устройствен правилник Община Раковски 01.12.2019 г.

21.03.2018 г. | Инструкция за мерките за защита на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Раковски.

23.02.2016 г. | Устройствен правилник на Община Раковски 01.01.2016

17.02.2016 г. | Правилник за организацията и дейността на общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Раковски

17.02.2016 г. | Заповед № ТУ-5/17.02.2016 на кмета на Община Раковски

22.10.2015 г. | Етичен кодекс на общинския служител

09.06.2015 г. | Устройствен-правилник-Община-Раковски-1.1.2015


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНА РАКОВСКИ /.PDF формат/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА РАКОВСКИ /.PDF формат/


Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация Раковски
Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация Раковски
Устройствен правилник на Общинска администрация Раковски
- (в сила от 01.08.2012г.)Инструкция за деловодната дейност в Община Раковски - 2009 г.
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Раковски
Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Раковски
Сертификат по стандарти ISO 14001:2004
Сертификат по стандарти ISO 9001:2000


Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0821 сек.,0.0143 от тях за заявки.Сървър памет:2,844kb