+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОпределяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информацияВътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълненние на закона за достъп до обществена информация в Община Раковски


Ред за регистрация за достъп до обществена информация в Община Раковски


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Раковски за сферата на дейност на общината 2024 г.
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Раковски за сферата на дейност на общината 2023 г.
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Раковски за сферата на дейност на общината 2022 г.
Описание на информационните масиви и ресурси

Заявления за достъп до обществена информация
Заповед по чл.15 по ЗДОИ 2024 г./PDF формат/
Заповед по чл.15 по ЗДОИ 2020 г./PDF формат/


[Отчет за работата на Община Раковски по закона за достъп до обществена информация/ЗДОИ/

За периода:01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.
За периода:01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
За периода:01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
За периода:01.01.2018 г.-31.12.2018 г.
За периода:01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.
За периода:01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.
За периода:01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.
За периода:01.01.2022 г.- 31.12.2022 г.
За периода:01.01.2023 г.- 31.12.2023 г.


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0463 сек.,0.0067 от тях за заявки.Сървър памет:713,808b