+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИВътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълненние на закона за достъп до обществена информация в Община Раковски


Ред за регистрация за достъп до обществена информация в Община Раковски


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Раковски за сферата на дейност на общината
Описание на информационните масиви и ресурси

Заявления за достъп до обществена информация

Доклад за постъпилите и обработени заявлиния за достъп до обществена информация/ДОИ/

За периода:01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.
За периода:01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
За периода:01.01.2017 г.- 31.12.2017 г.
За периода:01.01.2018 г.- 31.12.2018 г.
За периода:01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.Отчет за работата на Община Раковски по закона за достъп до обществена информация/ЗДОИ/

За периода:01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.
За периода:01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
За периода:01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
За периода:01.01.2018 г.-31.12.2018 г.
За периода:01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0839 сек.,0.0132 от тях за заявки.Сървър памет:716,672b