+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ27.07.2015г.|ПСОВ - Раковски
благослов
слово кмет Иван Антонов
слово министър Ивелина Василева
Рязане на лента
информация официална церемония
24.07.2015г.|Покана за официална церемония на 26.07.2015 г. във връзка с откриване на обект "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация"
22.07.2015г.|Информация за пресконференция проведена на 22.07.2015г.
21.07.2015г.|Покана за пресконференция 22.07.2015г.
Съобщение от проведена пресконференция на 16.02.2015г. за отчитане напредъка в изпълнение на проект: "Интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация"
Покана за пресконференция за отчитане напредъка в изпълнение на проект: "Интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация"
06.12.2013г.| Прессъобщение от проведена конференция на 03.12.2013г. относно напредък по проект за изграждане на канализация, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа.
Информация за пресконференция за напредък по проект за канализация
График за изпълнение на обект изграждане на канализация,водопровод и ПСОВ, гр.Рaковски
17.04.2012 г. |„Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0438 сек.,0.0063 от тях за заявки.Сървър памет:709,632b