Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в "Центъра за услуги и информация" на Община Раковски, пл. „България” 1, тел.: 03151/2065, вътр.106,113,114,факс:03151/2361

Готова бланка на заявлението може да получите в Центъра за услуги и информация или да изтеглите от ТУК.

ВАЖНО: Ако в заявлението не се съдържат данни за трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, адреса за кореспонденция със заявителя, то се оставя без разглеждане.

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на МФ от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1118 сек.,0.0140 от тях за заявки.Сървър памет:2,833kb