+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИЗаявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в "Центъра за услуги и информация" на Община Раковски, пл. „България” 1, тел.: 03151/2065, вътр.106,113,114, факс:03151/2361, e-mail: oa©rakovski.bg

Готова бланка на заявлението може да получите в Центъра за услуги и информация или да изтеглите от ТУК.

ВАЖНО: Ако в заявлението не се съдържат данни за трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, адреса за кореспонденция със заявителя, то се оставя без разглеждане.

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на МФ от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0830 сек.,0.0130 от тях за заявки.Сървър памет:708,936b