+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06.07.2015г. |Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Иглика"гр.Раковски, общ.Раковски, обл. Пловдивска на ОДЗ"Иглика"

06.07.2015г. |Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Първи юни"гр.Раковски, общ.Раковски, обл. Пловдивска на ОДЗ"Първи юни"

19.06.2015г. |
1. Договори с фирми
2. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр Раковски, общ.
3. РАКОВСКИ, обл. Плодвив на ОДЗ"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

16.06.2015г. |Справка за извършени плащания по договори за м. Май, 2015 година за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Детелина" - гр.Раковски, община Раковски, област Пловдивска по обособени позиции

04.06.2015г. |Договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЗ "Радост", село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив НА ЦГ "РАДОСТ"-С.Стряма и Справка за извършени плащания по договори през м05.2015г.

04.06.2015г. |Договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Първи юни", гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив

03.06.2015г. |Договори за задоставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Иглика", гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив

29.05.2015г. |ПРОТОКОЛ ОТ доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. РАКОВСКИ, общ. РАКОВСКИ, обл. Пловдивска на ОДЗ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

29.05.2015г. |Протокол от заседанието на комисията за разглеждане, иценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранително продукти за нуждите на ОДЗ "Първи юни" -гр. Раковски, община раковски, област Пловдив по обособени позиции"

29.05.2015г. |Протокол за класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Иглика", гр. Раковски, обл. Пловдив

28.05.2015г. |Справка за извършени плащания м 04.2015г.

15.05.2015г. |Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Първи юни"-Раковски
документация

15.05.2015г. |Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Иглика"-Раковски
документация

15.05.2015г. |Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Щастливо детство"-Раковски
документация

05.05.2015г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Детелина"-Раковски
протокол
12.05.2015г. | Договори за доставка на хранитени продукти за нуждите на ОДЗ"Детелина" - гр.Раковски, община раковски, област Пловдив по обособени позициидоговори

21.04.2015г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Детелина" гр. Раковски
Изтегли документите/RAR архив/
21.04.2015г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Радост" с. Стряма
Изтегли документите/RAR архив/
11.05.2015г. | Протокол ЦДГ Радост /pdf формат/

14.03.2015г. | „Справка за извършените плащания през месец март 2015г. по договор за доставка на хранителни продукти за услугите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем”
справка плащания
справка плащания.jpeg

16.03.2015г. | „Справка за извършените плащания през м 02.2015г. по договор за доставка на хранителни продукти за услугите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем”
Изтегли справката

13.02.2015г. | „Справка за извършените плащания през м 01.2015г. по договор за доставка на хранителни продукти за услугите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем”
Изтегли справката

06.02.2015г. | „Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем с "Бор Чвор" ЕООД Пловдив”
Изтегли договора /RAR архив/

06.02.2015г. | „Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем с "Надежда-2000"ЕООД гр.Пловдив”
Изтегли договора /RAR архив/

06.02.2015г. | „Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем по обособени позиции с "Шери-61"ЕООД гр.Раковски”
Изтегли договора /RAR архив/

16.12.2014г. | Протокол от заседанието на комисията, назначена със заповед №60/12.12.2014г. за разглеждане,оценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителните продукти за нуждите на ЗДГ "Синчец" - с.Белозем,общ.Раковски. обл. Пловдив"
1001.jpg|2001.jpg|3001.jpg|4001.jpg|5001.jpg|6001.jpg|7001.jpg|8001.jpg

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1121 сек.,0.0169 от тях за заявки.Сървър памет:742,768b