+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06.07.2015г. |Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Иглика"гр.Раковски, общ.Раковски, обл. Пловдивска на ОДЗ"Иглика"

06.07.2015г. |Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Първи юни"гр.Раковски, общ.Раковски, обл. Пловдивска на ОДЗ"Първи юни"

19.06.2015г. |
1. Договори с фирми
2. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр Раковски, общ.
3. РАКОВСКИ, обл. Плодвив на ОДЗ"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

16.06.2015г. |Справка за извършени плащания по договори за м. Май, 2015 година за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Детелина" - гр.Раковски, община Раковски, област Пловдивска по обособени позиции

04.06.2015г. |Договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЗ "Радост", село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив НА ЦГ "РАДОСТ"-С.Стряма и Справка за извършени плащания по договори през м05.2015г.

04.06.2015г. |Договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Първи юни", гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив

03.06.2015г. |Договори за задоставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Иглика", гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив

29.05.2015г. |ПРОТОКОЛ ОТ доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. РАКОВСКИ, общ. РАКОВСКИ, обл. Пловдивска на ОДЗ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

29.05.2015г. |Протокол от заседанието на комисията за разглеждане, иценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранително продукти за нуждите на ОДЗ "Първи юни" -гр. Раковски, община раковски, област Пловдив по обособени позиции"

29.05.2015г. |Протокол за класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Иглика", гр. Раковски, обл. Пловдив

28.05.2015г. |Справка за извършени плащания м 04.2015г.

15.05.2015г. |Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Първи юни"-Раковски
документация

15.05.2015г. |Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Иглика"-Раковски
документация

15.05.2015г. |Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Щастливо детство"-Раковски
документация

05.05.2015г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Детелина"-Раковски
протокол
12.05.2015г. | Договори за доставка на хранитени продукти за нуждите на ОДЗ"Детелина" - гр.Раковски, община раковски, област Пловдив по обособени позициидоговори

21.04.2015г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Детелина" гр. Раковски
Изтегли документите/RAR архив/
21.04.2015г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Радост" с. Стряма
Изтегли документите/RAR архив/
11.05.2015г. | Протокол ЦДГ Радост /pdf формат/

14.03.2015г. | „Справка за извършените плащания през месец март 2015г. по договор за доставка на хранителни продукти за услугите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем”
справка плащания
справка плащания.jpeg

16.03.2015г. | „Справка за извършените плащания през м 02.2015г. по договор за доставка на хранителни продукти за услугите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем”
Изтегли справката

13.02.2015г. | „Справка за извършените плащания през м 01.2015г. по договор за доставка на хранителни продукти за услугите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем”
Изтегли справката

06.02.2015г. | „Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем с "Бор Чвор" ЕООД Пловдив”
Изтегли договора /RAR архив/

06.02.2015г. | „Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем с "Надежда-2000"ЕООД гр.Пловдив”
Изтегли договора /RAR архив/

06.02.2015г. | „Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Синчец" с.Белозем по обособени позиции с "Шери-61"ЕООД гр.Раковски”
Изтегли договора /RAR архив/

16.12.2014г. | Протокол от заседанието на комисията, назначена със заповед №60/12.12.2014г. за разглеждане,оценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителните продукти за нуждите на ЗДГ "Синчец" - с.Белозем,общ.Раковски. обл. Пловдив"
1001.jpg|2001.jpg|3001.jpg|4001.jpg|5001.jpg|6001.jpg|7001.jpg|8001.jpg

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0525 сек.,0.0113 от тях за заявки.Сървър памет:733,536b