Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ13. 03.2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България
На вниманието Ви представяме Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.


Заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването /.PDF формат/
27. 03.2020

Съобщение

25. 03.2020

Заповед

20. 03.2020

Съобщение

20. 03.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


ЕТ „ТРАКИЙКА 2002 – Иванка Димитрова“, с адрес: с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

Адрес за кореспонденция: село Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. „Тракийска“ № 1АЛице за контакт: Иванка Димитрова, тел.: 0896 670 551

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Ферма за отглеждане на пилета с капацитет 14 000 броя“ в поземлен имот с идентификатор 03620.60.41, местност „Саите“, село Белозем, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница       >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1092 сек.,0.0286 от тях за заявки.Сървър памет:814,824b