Новини - Oбщина Раковски
10. 10.2019

ОбяваОБЯВА


На основание чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби, Община Раковски обявява конкурсна сесия за предоставяне на степендии и финансово подпомагане на тези деца и младежи.

Документи се подават в деловодството на Общинска администрация Раковски от 14-ти октомври 2019 г. до 15-ти януари 2020 г.

Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Раковски ще разгледа постъпилите предложения.

Решенията на комисията по стипендиите ще бъдат публикувани в сайта на общината до 30-ти януари 2020 г.

На степендии имат право деца и младежи, отговарящи на условията на горепосочената наредба.

Ана Белчева
Председател Комисия по стипендии

Обява /.PDF формат/
08. 10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

относно провеждане на заседания на Общински съвет - Раковски за месец ОКТОМВРИ 2019 Г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец ОКТОМВРИ 2019 г. ще се проведат на 17.10.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/, а Редовното заседание ще се проведе на 18.10.2019 г. /ПЕТЪК/

в заседателна зала на Общински съвет - Раковски, гр. Раковски.
08. 10.2019

ОБЯВА ЗА ТЪРГ - 22.10.2019 - Съгласувана

ОБЯВА ЗА ТЪРГ - 22.10.2019 - Съгласувана /.PDF формат/
03. 10.2019

График


Г Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
02.10. 2019 година – жълти контейнери;
16.10. 2019 година – жълти контейнери;
01. 10.2019

Обява за открит обществен достъп - Инса ойл

Пълна документация /.RAR формат/
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1121 сек.,0.0285 от тях за заявки.Сървър памет:3,043kb