Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ16. 10.2020

Съобщение

13. 10.2020

Заповеди за стопанската 2020 / 2021

Заповеди за стопанската 2020 / 2021 /.ZIP формат/
30. 09.2020

Набираме преброители


28. 09.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД с управител – Иван Георгиев
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „ Свети Климент“ № 12, ет. 3, ап. 6

Лице за контакт: Иван Георгиев, тел.: 0899863535

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски, РИОСВ – Пловдив и МОСВ – София“.
28. 09.2020

ГрафикГ Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
07.10. 2020 година – жълти контейнери;
21.10. 2020 година – жълти контейнери;
Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0997 сек.,0.0494 от тях за заявки.Сървър памет:807,048b