05. 10.2017

3-ти Национален конкурс с музиката на Никола Ганчев
05. 10.2017

Съобщение относно провеждане на предстоящите комисии и заседание на Общински съвет - Раковски за месец ОКТОМВРИ 2017 г.Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец ОКТОМВРИ 2017 г. ще се проведат на 24.10.2017 г. /вторник/, а редовното заседанието ще се проведе на 25.10.2017 г. /сряда/ от 16:00 часа.
29. 09.2017

График за обслужване на цветните контейнери през м.октомври 2017 год.Г Р А Ф И К


ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА04.10. 2017 година – жълти контейнери;
18.10. 2017 година – жълти контейнери;
31.10. 2017 година – зелени контейнери;
27. 09.2017

Покана за обществено обсъжданеОбщинска администрация Раковски уведомява обществеността и заинтересованите органи, че са изработени горскостопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански карти към тях за горите и горските територии, собственост на Община Раковски. Горскостопанския план е с период на действие десет години / до 31.12.2027 година/ и влиза в сила след утвърждаване от директора на РДГ-Пловдив.

На основание чл. 129, ал.6 от Наредба № 6 / 05.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския и на ловностопанските райони в Република България, във връзка с §38, ал.1 от ПЗР на Закона за горите, във връзка с §3 от ПЗР на Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горките територии на 5.10.2017г. от 17:30 в заседателна зала на читалище „Св.Св.Кирил и Методий” ще се проведе обществено обсъждане на изработените горскостопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански карти към тях за горите и горските територии, собственост на Община Раковски

Материалите от изработените горскостопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански карти към тях за горите и горските територии, собственост на Община Раковски са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва :
в стая ном. 1 ет.1-ви на Общинска администрация Раковски от 8:00 до 17:00 всеки делничен ден, лице за контакт: Пламен Телбийски, тел.0882126578.

Становища , писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до 04.10.2017г. включително:
-писмено в стая номер 8 гише деловодство;
-на email: oa©rakovski.bg;
26. 09.2017

V-ти Национален фолклорен танцов фестивал "Слав Бойкин"
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1270 сек.,0.0230 от тях за заявки.Сървър памет:2,869kb