Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ23. 12.2020

Съобщение

17. 12.2020

Съобщение

17. 12.2020

Заповед № АБ - 146 от 24.11.2020 г.

11. 12.2020

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

„ЕС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, с управител Георги Яков Самуилов

Адрес за кореспонденция: община Раковски, с. Стряма, местност „Перселик“


Лице за контакт: Таня Гаджева, тел.: 0886 632 006

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Изграждане на 52 броя резервоари с общ обем от 6730 куб.м., 2 броя производствено складови сгради, 2 броя авто товаро-разтоварище, 2 броя помпени станции, система за улавяне на парите, противопожарен резервоар с помпена станция, пречиствателна станция, административна сграда и 2 броя КПП“ в имоти с №№ 800.44, 800.4 и 700.231, гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.

11. 12.2020

Съобщение

Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0680 сек.,0.0245 от тях за заявки.Сървър памет:807,880b