Новини - Oбщина Раковски
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

02. 01.2020

График


Г Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА03.01. 2020 година – жълти контейнери;
17.01. 2020 година – жълти контейнери;
11. 12.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„АГРО ТРАКИЯ ГРУП“ ЕООД, адрес: гр. Раковски, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 12

Адрес за кореспонденция: гр. Раковски, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 12Лице за контакт: адв. Иван Петев Демерджиев, тел.: 0888385532

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Полуинтензивно отглеждане на риба в язовир Секирово 1“ в имот № 000270 в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
11. 12.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„ЕС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, адрес: гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет.3

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет.3


Лице за контакт: Таня Гаджева, тел.: 0886632006

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Изграждане на паркинг за товарни автомобили и пречиствателна станция за битови отпадъчни води“ в ПИ № 034354, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
10. 12.2019

Афиш

Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1055 сек.,0.0303 от тях за заявки.Сървър памет:3,044kb