Новини - Oбщина Раковски
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ


20. 01.2020О Б Я В А
За длъжността Директор Център за обществена подкрепаПълен текст на документа /.PDF формат/
20. 01.2020ОБЯВА

свободно работно място за длъжността
„ПЕДАГОГ” в Община Раковски
„Център за настаняване от семеен тип”Пълен текст на документа /.PDF формат/
20. 01.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка със стартирането на проект „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и високо качествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес- Община Раковски ” и надграждане на „Център за интегрирани услуги в домашна среда”, община Раковски обявява прием на документи за следните длъжности:

Пълен текст на документа /.PDF формат/
20. 01.2020

Съобщение


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с изпълнението на проект Проект № BG05M9OP001-2.042-0001-C01
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и високо качествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес - Община Раковски ”, община Раковски обявява прием на документи за:

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ, ДОМАШНИ САНИТАРИ
1.ИНФОРМАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ
2.ИНФОРМАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДОМАШНИ САНИТАРИ

Документи ще се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в сградата на община Раковски, етаж 3, стая 4 от 20.01.2020г до 20.02.2020г. включително
16. 01.2020

Уведомление

Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1124 сек.,0.0317 от тях за заявки.Сървър памет:3,043kb