Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


08. 10.2018

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски за месец ОКТОМВРИ 2018 г.


Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
ОКТОМВРИ 2018 г. ще се проведат на 30.10.2018 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 31.10.2018 г. /СРЯДА/.
08. 10.2018

Обява

Обява /.PDF формат/
08. 10.2018

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

03. 10.2018

СъобщениеСъобщение
на община РаковскиВ изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „АЙВА-81“ ЕООД, гр. Раковски, ул. „П. Пенев“ №12, за: „Отглеждане на 3200 бр. и угояване на 1000 броя патици за втлъстен черен дроб“ в имоти 000395 и 000407, Стопански двор в с. Болярино, община Раковски.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 04.10.2018 година до 17.10.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
01. 10.2018

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, адрес: гр. София, ул. „Кукуш“ № 1, ет. 6


Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34

Лице за контакт: Бранимира Иванова, тел.: 0877 51 08 75
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЛОГИСТИЧНА БАЗА СТРЯМА 2 – СКЛАД ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АДМИНИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, КПП, ТРАФОПОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПОДЗЕМНИ СПРИНКЛЕРНИ РЕЗЕРВОАРИ В УПИ 34.301, КВ. 34, М. ПЕРСЕЛИК В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТРЯМА, ОБЩ. РАКОВСКИ
ПОДОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ОТ КМ 1+116 ДО КМ1+780

Местоположение: ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ОТ КМ 1+116 ДО КМ1+780, С. СТРЯМА, ОБЩИНА РАКОВСКИ
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1287 сек.,0.0259 от тях за заявки.Сървър памет:2,880kb