Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


20. 06.2018

Откриване на паметник на загиналите във войните за национално обединение

19. 06.2018

18. 06.2018

СъобщениеОбщина Раковски уведомява населението, че с настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл. 4, ал. 2 от ДР на Наредба № 4/14.09.2004 г., за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
За да се избегне режим на водоподаване, апелираме населението на община Раковски, да използва водата по предназначение.

В случай, че се наложи режимно водоподаване ще бъде изготвен график, за който ще бъдете своевременно уведомени.ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
Кмет на Община Раковски
13. 06.2018

Съобщение

С цел предотвратяване на инциденти, съгласно чл.19 ал.1, т.3 от Наредба №1/10.03.1993 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, от дата 14.06.2018 г. ще започне отсичане и премахване на изсъхнали и изгнили дървета и клони от имот № 2897 с площ от 33,218 дка, за който е образуван УПИ II - лесопарк, кв. 530 по ПУП на гр. Раковски и имот № 2702 с площ 24,073 дка, за който е образуван УПИ I - спортни дейности , кв. 630 по ПУП на гр. Раковски. Почистването на сухата дървесина ще се извърши от фирма „АРБОС” ЕООД. През есенния период ще се предвиди допълващо залесяване с видове Чинар и Бреза.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0981 сек.,0.0220 от тях за заявки.Сървър памет:2,867kb