Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


15. 07.2019

ОБЯВА ЗА ТЪРГ - 07.08.2019 - Съгласувана

ОБЯВА ЗА ТЪРГ - 07.08.2019 - Съгласувана /.PDF формат/
11. 07.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„Автоцентър Милко и Син“ ЕООД, адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Петър Парчевич“ № 30

Адрес за кореспонденция: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, „Петър Парчевич“ № 30Лице за контакт: инж. Тодор Васев, тел.: 0888 955 255

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Изграждане на Автомивка на самообслужване с тръбен кладенец“ в имот № 503.179 (УПИ IV, кв. 8) по регулационния план на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
09. 07.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


ЕТ „Мария Черпелийска – Петър Черпелийски“, адрес: с. Стряма, ул. „Йордан Йовков“ № 29, община Раковски, област Пловдив

Адрес за кореспонденция: с. Стряма, ул. „Йордан Йовков“ № 29, община Раковски, област Пловдив


Лице за контакт: инж. Тодор Васев, тел.: 0888 955 255

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Изграждане на автомивка на самообслужване с тръбен кладенец в УПИ Х-709, кв. 39, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив“.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
09. 07.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„МИЛККОМ България“ ЕООД, адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Шишманско шосе“ № 2

Адрес за кореспонденция: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Шишманско шосе“ № 2


Лице за контакт: Недялка Атанасова Коева, тел.: 0888 824 074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Изграждане на 2 броя силажни ями в ПИ 002057, м. „Балтълъка“, землище на гр. Раковски, област Пловдив“.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1190 сек.,0.0303 от тях за заявки.Сървър памет:2,887kb