Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


18. 04.2019

Обява

17. 04.2019

Заповед

11. 04.2019

Трудова борса11. 04.2019

Съобщение - обява„АББ България“ ЕООД – клон Раковски адрес: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, Индустриална зона Раковски, ул. „Индустриален път 1“ № 14
Адрес за кореспонденция: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, Индустриална зона Раковски, ул. „Индустриален път 1“ № 14
Лице за контакт: Любомир Чераджийски, тел.: 0884 717351

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изграждане на обект: „Паркинг за МПС“ в УПИ IX – 105218, производствена и складова дейност, ПИ 105.218, кв. 105, м. „Шипа“ в землището на с. Стряма, Индустриална зона Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
11. 04.2019

Съобщение - обява„АББ България“ ЕООД – клон Раковски адрес: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, Индустриална зона Раковски, ул. „Индустриален път 1“ № 14

Адрес за кореспонденция: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, Индустриална зона Раковски, ул. „Индустриален път 1“ № 14

Лице за контакт: Любомир Чераджийски, тел.: 0884 717351

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане в обект:

„Преустройство на паркинг за МПС, на обект: „Предприятие за електро-компоненти за ниско и средно напрежение – АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД-клон Раковски-I“, в „Спирка за ведомствени автобуси“, в УПИ XXVIII – 105297, кв. 105, м. „Шипа“ в землището на с. Стряма, Индустриална зона Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив

Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1092 сек.,0.0270 от тях за заявки.Сървър памет:2,884kb