Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


20. 03.2018

Обява за провеждане на търгО Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


Обява за търг 2018 /.PDF формат/
19. 03.2018

Съобщение

ОТ 28.03.2018 Г. ДО 04.05.2018 Г. СТАРТИРА ТРАНШ
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ПО ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ”
ОТ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА”


Съобщение помощи 2018 /.PDF формат/
16. 03.2018

Протокол от заседание на РУСО Пловдив

Протокол от заседание на РУСО Пловдив от 28.02.2018 год. /.PDF формат/
15. 03.2018

Обява


Обява /.PDF формат/
12. 03.2018

Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Раковски

Община Раковски, на основание чл.5, ал. 1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция, или финансов посредник, приета с Решение на общински съвет - гр. Раковски № 534, прието с Протокол №34/31.01.2018.,

КАНИ

всички заинтересовани лица да предоставят оферти за участие в процедура с предмет: "Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Раковски"


Обявление за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник /.PDF формат/
Решение № 561 /.PDF формат/
Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или фифансов посдредник /.PDF формат/
Заповед № ДЗ-48 12.03.2018 /.PDF формат/
Документация /.DOC формат/
Баланс /.PDF формат/
Отчет за приходите и разходите /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1296 сек.,0.0231 от тях за заявки.Сървър памет:2,866kb