Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


11. 01.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски за месец ЯНУАРИ 2019 Г.
Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
ЯНУАРИ 2019 г. ще се проведат на 29.01.2019 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 30.01.2019 г. /СРЯДА/.
09. 01.2019

Обява


ОБЯВА


На основание чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби, Община Раковски обявява конкурсна сесия за предоставяне на степендии и финансово подпомагане на тези деца и младежи.
Документи се подават в деловодството на Общинска администрация Раковски от 16-ти януари 2019 г. до 15-ти април 2019 г.

Комисия назначена със Заповед № ДЗ-30/ 12.02.2016 г. от Кмета на Община Раковски ще разгледа постъпилите предложения.

Решенията на комисията по стипендиите ще бъдат публикувани в сайта на общината до 30-ти април 2019 г.
На степендии имат право деца и младежи, отговарящи на условията на горепосочената наредба.
09. 01.2019

БАБИНДЕН

09. 01.2019

Обява за търг

Обява за търг /.PDF формат/
08. 01.2019

Публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:1.4404 сек.,0.0245 от тях за заявки.Сървър памет:2,868kb