Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


20. 11.2018

Обява за длъжността "Младши експерт на Устройство на територията" в Общиснка Администрация - Раковски

19. 11.2018

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВАСЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Марийка Борисова Маркова, адрес: гр. Г. Делчев, ул. „Първи май“ № 1, представлявана от пълномощника си Никола Иванов

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 1

Лице за контакт: Никола Иванов, тел.: 0898456992

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изграждане на „Складова база с магазини и офиси“
в имот 021007, землище на гр. Раковски, местност „Джевирка“, след смяна предназначението на земята.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
19. 11.2018

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВАСЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„СС МОТОРС СЕРХАН БУРДЖУ“ ЕООД, адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. „Оазис 4“ ул. „Македония“ № 107, вх. Е, ет.5, ап. 63

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. „Оазис 4“ ул. „Македония“ № 107, вх. Е, ет.5, ап. 63

Лице за контакт: Серхан Бурджу, тел.: 0897579025

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ Изкупуване, разкомплектоване и съхранение на ИУМПС и търговия с авточасти втора употреба“
в УПИ 034334 /производствени и складови дейности, автоморга/, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1269 сек.,0.0241 от тях за заявки.Сървър памет:2,880kb