Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


14. 06.2019

Обява

14. 06.2019

Заповед

13. 06.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

„ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД, адрес: с. Белозем, община Раковски


Адрес за кореспонденция: с. Белозем, община Раковски
Лице за контакт: Недялка Атанасова Коева - пълномощник, тел.: 0888 824 074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


за строителство на Завод за електрокомпоненти на „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД - производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения в УПИ 043098 – производствена и складова дейност в землището на с. Белозем, община Раковски.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1047 сек.,0.0251 от тях за заявки.Сървър памет:2,882kb