+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОбщина Раковски

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ЦДГ "Синчец",с.Белозем

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ЦДГ "Радост",с.Стряма

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Първи юни",гр.Раковски

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Иглика",гр.Раковски

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Детелина",гр.Раковски

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Христо Ботев" с. Шишманци

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон" с. Чалъкови

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Гео Милев" с. Белозем

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Раковски

02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ЦДГ "Синчец",с.Белозем

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ЦДГ "Радост",с.Стряма

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Първи юни",гр.Раковски

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Иглика",гр.Раковски

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Детелина",гр.Раковски

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Христо Ботев" с. Шишманци

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон" с. Чалъкови

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Гео Милев" с. Белозем

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Раковски

17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски

03.05.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОДЗ "Детелина"

03.05.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Детелина"

19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем

19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем

19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон", с.Чалъкови

19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон", с.Чалъкови

19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев",гр.Раковски

19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ "Христо Ботев",гр.Раковски

19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Гео Милев", с. Белозем

19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ "Гео Милев", с. Белозем

19.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство"

19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Щастливо детство"

19.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ЦДГ "Радост", с. Стряма

19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ЦДГ "Радост", с. Стряма

18.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски

18.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски

17.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев" -с. Шишманци - местна дейност

17.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев" -с. Шишманци - държавна дейност

17.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Шишманци - дофинансиране

17.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ"Христо Ботев" -с. Шишманци

17.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Първи юни"

17.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г.на ОДЗ "Първи юни"

17.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Иглика"

17.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г.на ОДЗ "Иглика"

Таблица за разпределение на средствата по формула 2012 г за дейност 311

Таблица за разпределение на средствата по формула 2012 г за дейност 322

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0529 сек.,0.0113 от тях за заявки.Сървър памет:731,752b