Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване” - Oбщина Раковски
05. 02.2018

Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”ОБЯВАСвободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП”, отдел ”Териториално - селищно устройство и регионално развитие”.
Същността на работата е свързана с техническо обслужване в кметствата в с. Белозем, с.Чалъкови и с. Болярино.1.Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено минимум средно техническо образование.
• Да имат професионален опит минимум една година.
• Да притежават компютърна грамотност.
• Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват посочената длъжност.

2. Необходими документи:

• Молба за постъпване на работа свободен текст.
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ, удостоверяващ придобития професионален опит.
• Ксерокопие на документ за самоличност.
• Ксерокопие на документ за правоспособност - категория „В”


Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - “Човешки ресурси” в срок до 22.02.2018 год. /включително/, 16:30 часа.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.

Телефон за контакти : 03151/2346
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0756 сек.,0.0110 от тях за заявки.Сървър памет:2,976kb