Начало Профил на купувача преди 01.01.2017 Вътрешни правила Официален сайт на Община Раковски

Информация

Предмет / Обект:

„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски”, подобект: „Реконструкция водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски“

Възложител:

Община Раковски

Вид на ОП:

Публично състезание

Статус:

Изпълнена

Дата на публикуване / Създаване на електронна преписка:

2017-07-24 16:02:04

Краен срок за събиране на оферти:

21.08.2017г. – 17:00ч

Лице за контакти:

Мариета Йорданова Димитрова

Телефон за контакти:

03151 2369

Публикувал:

Милен Лесов

Последна промяна:

2019-02-20 15:52:40

Документи

Име на файла Размер Тип файл Дата на качване
Указания за участие 350 kB doc 2017-07-24 16:05:00
Образци 156.285 kB rar 2017-07-24 16:09:56
Техническа част 86332 kB rar 2017-07-24 16:13:04
Количествена сметка 329.334 kB xls 2017-07-24 16:16:14
Обяснителна записка 723.028 kB docx 2017-07-24 16:19:07
Техническа спецификация 276 kB doc 2017-07-24 16:19:41
Разяснение № 1 114.967 kB pdf 2017-08-01 14:58:26
Разяснение № 2 968.484 kB pdf 2017-08-03 15:34:24
Разяснение № 3 1917.78 kB pdf 2017-08-10 14:22:25
Покана за отваряне на предлагани ценови параметри 140.903 kB pdf 2017-09-18 12:18:26
Протокол № 1 от работата на Комисията 410.454 kB pdf 2017-09-28 11:03:15
Протокол № 2 от работата на Комисията 562.884 kB pdf 2017-09-28 11:03:53
Протокол № 3 от работата на Комисията 248.076 kB pdf 2017-09-28 11:04:37
Решение за класиране 264.27 kB pdf 2017-09-28 11:05:09
Покана за сключване на договор с избраната фирма изпълнител 191.504 kB pdf 2017-12-11 16:38:43
Договор с избраната фирма изпълнител 2310.28 kB pdf 2017-12-18 16:27:14
Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит 600.198 kB pdf 2017-12-18 16:28:34
Обявление за възложена поръчка 791.857 kB pdf 2017-12-18 16:29:48
Предложение за изпълнение на поръчката 15537.2 kB pdf 2017-12-18 16:55:29
Ценово предложение, КСС и анализни цени 16561.5 kB pdf 2017-12-18 16:56:32
Договор с ПУДООС № 11914 от 20.12.2017 г. 395.826 kB pdf 2017-12-28 12:17:12
Анекс към Договор № 11914 от 20.12.2017 г. 129.67 kB pdf 2018-04-05 10:17:45
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 32.0625 kB pdf 2018-10-08 10:52:11
Обявление за приключване договор канализация Шишманци 2336.36 kB pdf 2019-02-20 15:52:40