Начало Профил на купувача преди 01.01.2017 Вътрешни правила Официален сайт на Община Раковски

Обществени поръчки

Номер Наименование Статус Дата на публикуване Номер в АОП
006 „Доставка чрез покупка на специализирана комунална техника – верижен багер и асфалтополагач (втора употреба) за нуждите на Община Раковски по обособени позиции“ Затворена 2017-05-17 15:42:15 787551
005 ""Проектиране и изпълнение на спортни площадки - гр.Раковски" Възложена 2017-05-02 16:10:29 9063849
004 „Доставка на два броя товарни автомобили – самосвали, категория снегорин/песъкарка – втора употреба за нуждите на Община Раковски“. Прекратена 2017-03-31 15:33:50 780987
003 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда в Община Раковски – гр. Раковски, бул. „Г.С. Раковски бл. № 102 Възложена 2017-03-21 16:28:52 9062538
002 “Изграждане на сграда за нова яслена група към Детска градина „Радост“ ЗП-232.96м2, /РЗП-232.96м2/, находяща се в УПИ-I-1257- Детска градина в кв. 115 по плана на с. Стряма, община Раковски“ Възложена 2017-01-31 14:15:32 9061016
001 Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски и ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" към Община Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2017г. с общо количество до 102`000 литра +/- 20 %, както следва: доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и доставка на дизелово гориво - до 80`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България. Възложена 2017-01-09 14:50:07 765939