Местни данъци и такси

Банкова сметка
за  превеждане на местни данъци и такси към община Раковски

IBAN: BG21 UNCR 7000 8421 7598 82
BIC на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: UNCR BGSF
Вид плащане:
44 14 00 – патент
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
44 23 00 – данък върху превъзните средства
44 24 00 – такса за битови отпадъци
44 25 00- данък при придобиване на имущества по дарение или възмезден начин
44 34 00 – други данъци (пътен данък за минали години)


МЕСТЕН ДАНЪК

При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,6 %– при дарение между братя и сестри и техните деца
б) 4 %– при дарение между лица извън посочените в буква„а”

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 % върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0724 сек.,0.0144 от тях за заявки.Сървър памет:2,836kb