+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИМестни данъци и такси

Банкова сметка
за  превеждане на местни данъци и такси към община Раковски

IBAN: BG21 UNCR 7000 8421 7598 82
BIC на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: UNCR BGSF
Вид плащане:
44 14 00 – патент
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
44 23 00 – данък върху превъзните средства
44 24 00 – такса за битови отпадъци
44 25 00- данък при придобиване на имущества по дарение или възмезден начин
44 34 00 – други данъци (пътен данък за минали години)


МЕСТЕН ДАНЪК

При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,7 %– при дарение между братя и сестри и техните деца
б) 5,2 %– при дарение между лица извън посочените в буква„а”

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2,6 % върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0436 сек.,0.0062 от тях за заявки.Сървър памет:702,920b