+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИМестни данъци и такси

Банкова сметка
за  превеждане на местни данъци и такси към община Раковски

IBAN: BG21 UNCR 7000 8421 7598 82
BIC на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: UNCR BGSF
Вид плащане:
44 14 00 – патент
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
44 23 00 – данък върху превъзните средства
44 24 00 – такса за битови отпадъци
44 25 00- данък при придобиване на имущества по дарение или възмезден начин
44 34 00 – други данъци (пътен данък за минали години)


МЕСТЕН ДАНЪК

При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,6 %– при дарение между братя и сестри и техните деца
б) 4 %– при дарение между лица извън посочените в буква„а”

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 % върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0873 сек.,0.0141 от тях за заявки.Сървър памет:711,416b