+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори за Народно събрание 11.07.2021
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

СЪОБЩЕНИЕ
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно план-сметката за 2020 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и определяне на размера на такса за битови отпадъци за Община Раковски през 2020 година.

1. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
На хартиен носител: в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1
По електронен път: на следния e-mail адрес: proekti©rakovski.bg

2. Форма на обществена консултация:
писмена консултация

3. Период за консултация:
30 (тридесет) дни
дата на откриване: 12.11.2019 г.

4. Съдържание на документацията:
Доклад с проект на решение

5. Вносител:
Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски

6. Лице за контакти:
Лилияна Шопова - гл. експерт „Екология“

Доклад и проект на решение /.PDF формат/
Справка към Докладна записка по Приемане на план-сметката и определяне на размера на такса за битови отпадъци в Община Раковски през 2020 година /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0632 сек.,0.0227 от тях за заявки.Сървър памет:701,624b