+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

СЪОБЩЕНИЕ
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно план-сметката за 2020 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и определяне на размера на такса за битови отпадъци за Община Раковски през 2020 година.

1. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
На хартиен носител: в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1
По електронен път: на следния e-mail адрес: proekti©rakovski.bg

2. Форма на обществена консултация:
писмена консултация

3. Период за консултация:
30 (тридесет) дни
дата на откриване: 12.11.2019 г.

4. Съдържание на документацията:
Доклад с проект на решение

5. Вносител:
Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски

6. Лице за контакти:
Лилияна Шопова - гл. експерт „Екология“

Доклад и проект на решение /.PDF формат/
Справка към Докладна записка по Приемане на план-сметката и определяне на размера на такса за битови отпадъци в Община Раковски през 2020 година /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0945 сек.,0.0161 от тях за заявки.Сървър памет:710,880b