Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИИздаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци
Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0888 сек.,0.0128 от тях за заявки.Сървър памет:2,846kb