Комисия по ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство

1. Виктор Узунов – Председател
2. Любов Кориновска – Зам. председател
3. Георги Панов – член
4. Рангел Матански – член
5. Йосиф Ячев – член
6. Йордан Неделчев – член
7. Стефан Пенсов – член


Комисия по законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

1. Рангел Матански – Председател
2. Иван Рангелов – Зам.председател
3. Славейко Белчев – член
4. Младен Мандраджийски – член
5. Любов Кориновска – член
6. Ралица Сатанска– член
7. Иван Ненов – член

Комисия по образование, спорт, туризъм, култура и религия

1. Донка Неделчева – Председател
2. Божидар Замярски – Зам. председател
3. Мария Нанчева – член
4. Запрян Запрянов – член
5. Димитър Димитров – член
6. Йордан Неделчев – член
7. Петко Колев – член

Комисия по здравеопазване и социална дейност

1. Петър Терзийски – Председател
2. Мария Нанчева – Зам.председател
3. Запрян Запрянов – член
4. Донка Неделчева – член
5. Димитър Димитров – член
6. Петко Колев – член
7. Иван Ненов – член

Комисия по бюджет и финанси

1. Любов Кориновска– Председател
2. Младен Мандраджийски – Зам. председател
3. Божидар Замярски – член
4. Донка Неделчева – член
5. Славейко Белчев – член
6. Петър Милков Антонов – член
7. Ралица Сатанска – член

Комисия по управление на общинската собственост

1. Йосиф Ячев – Председател
2. Георги Панов – Зам. председател
3. Виктор Узунов – член
4. Иван Рангелов – член
5. Петър Терзийски – член
6. Петър М. Антонов – член
7. Стефан Пенсов – член
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1001 сек.,0.0241 от тях за заявки.Сървър памет:2,838kb