+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПостоянна комисия „Териториално и селищно устройство, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство”

1. Младен Минчев Мандраджийски - Председател
2. Юлиян Иванов Ночев - Зам. председател
3. Стефан Йозов Пенсов - член
4. Йосиф Серафимов Ячев - член
5. Костадин Дечев Иванов- член
6. Йовко Георгиев Николов- член
7. Стефан Самуилов Марушкин - член

Постоянна комисия „Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”

1. Пламен Йовков Марин- Председател
2. Светослав Стефанов Балабански - Зам. председател
3. Юлиян Иванов Ночев - член
4. Любов Степановна Кориновска - член
5. Йосиф Божидаров Стрехин - член
6. Ангел Николов Кордов - член
7. Стефан Самуилов Марушкин - член

Постоянна комисия „Образование, спорт, туризъм, култура и религия”

1. Генчо Тодоров Тодоров - Председател
2. Деяна Андреева Загорчева - Зам. председател
3. Анелия Францова Гечева - член
4. Стефан Йозов Пенсов - член
5. Елена Иванова Узунова - член
6. Светослав Стефанов Балабански - член
7. Йосиф Божидаров Стрехин - член


Постоянна комисия „Здравеопазване и социална дейност”

1. Георги Николов Тотов - Председател
2. Пламен Йовков Марин - Зам. председател
3. Деяна Андреева Загорчева - член
4. Елена Иванова Узунова - член
5. Росица Иванова Пеева - член
6. Ангел Николов Кордов - член
7. Петко Димитров Колев - член

Постоянна комисия „Бюджет и финанси”

1. Анелия Францова Гечева - Председател
2. Любов Степановна Кориновска - Зам. председател
3. Младен Минчев Мандраджийски - член
4. Генчо Тодоров Тодоров - член
5. Росица Иванова Пеева - член
6. Петър Милков Антонов - член
7. Петко Димитров Колев - член

Постоянна комисия „Управление на общинската собственост”

1. Йосиф Серафимов Ячев - Председател
2. Елена Иванова Узунова - Зам. председател
3. Георги Николов Тотов - член
4. Пламен Йовков Марин - член
5. Костадин Дечев Иванов - член
6. Йовко Георгиев Николов - член
7. Петър Милков Антонов - член

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0843 сек.,0.0144 от тях за заявки.Сървър памет:716,248b