+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Парламентарни избори 2022
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПостоянна комисия „Териториално и селищно устройство, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство”

1. Младен Минчев Мандраджийски - Председател
2. Юлиян Иванов Ночев - Зам. председател
3. Стефан Йозов Пенсов - член
4. Йосиф Серафимов Ячев - член
5. Костадин Дечев Иванов- член
6. Йовко Георгиев Николов- член
7. Стефан Самуилов Марушкин - член

Постоянна комисия „Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”

1. Стефан Самуилов Марушкин - Председател
2. Светослав Стефанов Балабански - Зам. председател
3. Юлиян Иванов Ночев - член
4. Любов Степановна Кориновска - член
5. Йосиф Божидаров Стрехин - член
6. Ангел Николов Кордов - член
7. Пламен Йовков Марин – член

Постоянна комисия „Образование, спорт, туризъм, култура и религия”

1. Генчо Тодоров Тодоров - Председател
2. Деяна Андреева Загорчева - Зам. председател
3. Анелия Францова Гечева - член
4. Стефан Йозов Пенсов - член
5. Елена Иванова Узунова - член
6. Светослав Стефанов Балабански - член
7. Йосиф Божидаров Стрехин - член


Постоянна комисия „Здравеопазване и социална дейност”

1. Георги Николов Тотов - Председател
2. Пламен Йовков Марин - Зам. председател
3. Деяна Андреева Загорчева - член
4. Елена Иванова Узунова - член
5. Росица Иванова Пеева - член
6. Ангел Николов Кордов - член
7. Петко Димитров Колев - член

Постоянна комисия „Бюджет и финанси”

1. Анелия Францова Гечева - Председател
2. Любов Степановна Кориновска - Зам. председател
3. Младен Минчев Мандраджийски - член
4. Генчо Тодоров Тодоров - член
5. Росица Иванова Пеева - член
6. Петър Милков Антонов - член
7. Петко Димитров Колев - член

Постоянна комисия „Управление на общинската собственост”

1. Йосиф Серафимов Ячев - Председател
2. Елена Иванова Узунова - Зам. председател
3. Георги Николов Тотов - член
4. Пламен Йовков Марин - член
5. Костадин Дечев Иванов - член
6. Йовко Георгиев Николов - член
7. Петър Милков Антонов - член

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0513 сек.,0.0129 от тях за заявки.Сървър памет:707,504b