+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПостоянна комисия „Териториално и селищно устройство, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство”

1. Председател: Младен Минчев Мандраджийски
2. Заместник-председател: Юлиян Иванов Ночев
3. Член: Стефан Йозов Пенсов
4. Член: Йосиф Серафимов Ячев
5. Член: Иванка Страхилова Тенова
6. Член: Милка Георгиева Балабанска
7. Член: Костадин Дечев Иванов

Постоянна комисия „Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”

1. Председател: Ралица Костадинова Сатанска
2. Заместник-председател: Светослав Стефанов Балабански
3. Член: Юлиян Иванов Ночев
4. Член: Васка Атанасова Пушкова
5. Член: Тодор Василев Йорданов
6. Член: Милка Георгиева Балабанска
7. Член: Анелия Францова Гечева

Постоянна комисия „Образование, спорт, туризъм, култура и религия”

1. Председател: Генчо Тодоров Тодоров
2. Заместник-председател: Стефан Йозов Пенсов
3. Член: Елена Иванова Узунова
4. Член: Светослав Стефанов Балабански
5. Член: Николай Иванов Колев
6. Член: Кирил Милков Петров
7. Член: Милен Василев Минчев

Постоянна комисия „Здравеопазване и социална дейност”

1. Председател: Васка Атанасова Пушкова
2. Заместник-председател: Йовко Венков Иванчев
3. Член: Тодор Василев Йорданов
4. Член: Николай Иванов Колев
5. Член: Кирил Милков Петров
6. Член: Милен Василев Минчев
7. Член: Андрей Димов Кръстев


Постоянна комисия „Бюджет и финанси”

1. Председател: Елена Иванова Узунова
2. Заместник-председател: Тодор Василев Йорданов
3. Член: Генчо Тодоров Тодоров
4. Член: Младен Минчев Мандраджийски
5. Член: Ралица Костадинова Сатанска
6. Член: Чавдар Ангелов Земярски
7. Член: Анелия Францова Гечева

Постоянна комисия „Управление на общинската собственост”

1. Председател: Йосиф Серафимов Ячев
2. Заместник-председател: Йовко Венков Иванчев
3. Член: Елена Иванова Узунова
4. Член: Иванка Страхилова Тенова
5. Член: Чавдар Ангелов Земярски
6. Член: Костадин Дечев Иванов
7. Член: Андрей Димов Кръстев

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0435 сек.,0.0046 от тях за заявки.Сървър памет:712,696b