№по ред Име и фамилия Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИчл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 Мариета Димитрова Главен юрисконсулт Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
2 Красимира Чавдарова Главен специалист „Събиране и контрол” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
3 Пенка Кирилова Главен специалист „Административно обслужване” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
4 Миглена Стоянова Старши специалист „ГРАО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
5 Йорданка Димитрова Старши специалист „ФОМО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
6 Катя Камбурова Секретар „МКБППМН” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
7 Анка Съблева Главен специалист „СПКО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
8 Анна Говедарска Главен експерт „ГРАО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
9 Милена Драмова Главен специалист Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
10 Таня Бойкина Главен специалист „Счетоводител” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
11 Лилияна Шопова Главен експерт „Екология” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
12 Боряна Замярска Главен специалист „Озеленяване” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
13 Албена Храненикова Главен специалист „ОДУЗ” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
14 Янко Щерев Инкасатор тържища и пазари Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
15 Петър Терзийски Главен специалист „ЕКТО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
16 Милена Чепишева Заместник директор ЦОП Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
17 Донка Пацева Старши специалист „ФОМО”-кметство Момино село Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
18 Тереза Рангелова Старши специалист „ГРАО”-кметство Чалъкови Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
19 Петър Пенишев Директор на ЦНСТ Раковски Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
20 Вера Кикова Главен експерт „ФСО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
21 Юлия Агова Старши специалист „ФОМО”-кметство Стряма Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
22 Веселин Мандраджийски Главен специалист „СК и УТТО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
23 Мирослав Милев Старши юрисконсулт Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
24 Елена Нанчева Старши специалист „ГРАО”-кметство Стряма Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
25 Ана Николова Главен специалист „ЕКТО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
26 Снежана Шопова Главен специалист „АО”-кметство Стряма Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
27 Красимира Патазова Директор на ЦОП Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
28 Славка Гълева Главен специалист „Сътрудник Общински съвет” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
29 Иванка Маринова Старши специалист „ГРАО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
30 Данка Кюпова Старши специалист „ФОМО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
31 Чавдар Кьолов Главен специалист „ОС” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
32 Анна Живондова Началник отдел”ТСУ,С,ОС и СД” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
33 Елена Петкова Старши експерт „Данъчни приходи” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
34 Мария Ячева Началник отдел „МДТ” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
35 Светлана Шопова Главен инженер Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
36 Бойка Стойкова Касиер в счетоводство Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
37 Ана Мирчева Главен специалист „Данъчни приходи” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
38 Тереза Домовчийска Главен специалист „Счетоводител” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
39 Анна Будакова Главен експерт „Европрограми и проекти” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
40 Екатерина Пеева Главен специалист „Деловодство” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
41 Йорданка Антонова Главен специалист „Европрограми и проекти” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
42 Станислава Лукова Главен специалист „ЕКТО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
43 Надежда Гешева Директор на Дирекция „ПАИО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
44 Ана Белчева Главен специалист „Културни дейности и читалища” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
45 Светлана Търноволийска Главен специалист „Счетоводител” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
46 Веска Колева Старши специалист „ФОМО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
47 Росица Марина Касиер Данъчни приходи Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
48 Рени Николова Ръководител звено „Вътрешен одит” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
49 Гинка Власова Главен специалист „Сътрудник Кмет” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
50 Милена Парапанска Главен специалист „Деловодство” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
51 Мария Стойкова Главен специалист „ГРАО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
52 Лидия Лукова Главен специалист „ПР,ЧР и ТРЗ” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
53 Мария Нендова Главен специалист „Обредни дейности” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
54 Иван Карагьозов Главен специалист „РДМС” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
55 Магдалена Романова Главен специалист „Бюджет и финанси” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
56 Катя Ночева Главен специалист „СПКО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
57 Иванка Пачова Секретар на община Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
58 Елена Пачова Главен специалист „ОС” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
59 Ана Маджарска Директор на Дирекция”БФС” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
60 Стойо Фитнев Директор на Дирекция „МРП” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
61 Иванка Стефанова Старши специалист „ФОМО” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
62 Таня Йовчева Главен експерт”Бюджет и финанси” Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
63 Веселин Делипетров секретар МКБППМН Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
64 Веселина Шопова гл. Специалист Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
65 Мария Ночева Главен Специалист Бюджет и финанси Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
66 Мирослава Гидишка касиер-счетоводител Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
67 Юлиана Лесова старши юрисконсулт Изтегли /.PDF format/ Изтегли /.PDF format/
68 Анна Гидишка Финансов Контрольор Изтегли /.PDF format/
69 Божидар Стрехин Зам. Кмет Изтегли /.PDF format/
70 Вера Делгянска Гл. Специалист - Счетоводител Изтегли /.PDF format/
71 Йовко Романов Зам. Кмет Изтегли /.PDF format/
72 Светослав Фъсов Главен Архитект Изтегли /.PDF format/
73 Татяна Бакова Зам. Кмет Изтегли /.PDF format/
74 Иван Томбашки МБАЛ - Раковски ЕООД - Управител Изтегли /.PDF format/
75 Йосиф Загорчев ГЛ.СПЕЦ."РДМС" Изтегли /.PDF format/
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1029 сек.,0.0154 от тях за заявки.Сървър памет:3,069kb