+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ2017 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 26-06-2017 Боряна Данчева Замярска Гл.спец. Озеленяване Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 14-08-2017 Лидия Георгиева Лукова Гл.Спец. ПР.ЧР. и ТРЗ Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 21-08-2017 Светлана Иванчева Шопова Гл. Инженер Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2016 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 04-01-2016 Петя Генова Загорчева Гл.спец.сътрудник"ОБС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 05-01-2016 Татяна Серафимова Бакова Зам.кмет Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 09-02-2016 Йовко Стефанов Романов Зам.кмет Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 01-03-2016 Рени Николова Илиева Ст.вътр.одитор Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 13-05-2016 Чавдар Йозов Работов Огняр Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 15-08-2016 Чавдар Георгиев Кьолов Началник отдел "ТСУ,С,ОС и СД" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 07-09-2016 Миглена Спасова Стоянова Ст.спец."ГРАО' Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
8 25-10-2016 Валентина Петрова Бойкина Гл.спец."ПР,ЧР и ТРЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
9 01-11-2016 Мирослав Пламенов Милев Ст.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2015 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 30-11-2015 Петър Иванов Пенишев Ръководител-ЦНСТ Раковски Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2014 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 30-03-2014 Мая Николаева Лукова Гл.спец."АИО и ПВЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 20-06-2014 Славка Сашева Гълева Гл.спец."Стопанска дейност, търговия и транспорт" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 30-06-2014 Марина Милкова Райкова Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2013 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 15-03-2013 Милена Йозова Драмова Гл.спец."Стопанка дейност,търговия и туризъм" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 08-04-2013 Магдалена Венкова Чавдарова Гл.спец."БФ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 12-04-2013 Мария Лаврентова Домовчийска Касиер в счетоводството Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 19-04-2013 Петър Иванов Терзийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 02-07-2013 Милена Йосифова Парапанска Гл.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 22-10-2013 Мария Събева Бодушка Гл.спец."СК" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 18-11-2013 Гергана Йосифова Пеева Гл.спец."ЕП и П" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2012 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 05-03-2012 Веселин Иванов Мандраджийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 14-03-2012 Цветана Йосифова Търновалийска Касиер"ДП' Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 15-03-2012 Мария Георгиева Пънкина Гл.спец."Сътрудник ОбС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 02-04-2012 Веска Иванова Колева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 15-08-2012 Юлиана Иванова Начева Ст.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2011 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 07-02-2011 Петър Янков Говедаров Началник отдел"ТСУ и РР" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 22-02-2011 Янко Атанасов Щерев Дежурен "ОбС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 11-04-2011 Тони Йовков Донев Ст.спец."УТТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 11-04-2011 Анна Петрова Гидишка Гл.спец."Счетоводител" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 17-05-2011 Мариета Йорданова Димитрова Ст.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 13-06-2011 Снежана Петрова Шопова Гл.спец."АО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 10-11-2011 Божидар Йосифов Стрехин Зам.кмет Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2010 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 11-01-2010 Веселина Златкова Канева Гл.спец."ЕПП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 01-03-2010 Надежда Якова Гешева Директор на дирекци "ПНИО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 01-03-2010 Анна Иванова Константинова Началник отдел"ОС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 31-03-2010 Светослав Иванов Фъсов Гл.архитект Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 29-06-2010 Красимира Ангелова Пачова Ст.спец."УТТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2009 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 05-01-2009 Катя Атанасова Камбурова Секретар"МКБПМЛ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 12-01-2009 Иванка Йосифова Пачова Секретар на Община Раковски Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 12-01-2009 Мария Ченкова Ячева Гл.спец"Данъчни приходи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 12-01-2009 Стойо Иванов Фитнев ВРИД Кмет ОБ Раковски Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 12-01-2009 Ана Алонцова Мирчева Касиер-събирач "Данъчни приходи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 12-01-2009 Ана Серафимова Говедарска Гл.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 12-01-2009 Ана Серафимова Николова Ст.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
8 12-01-2009 Анка Нанкова Съблева Ст.спец."СПКО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
9 12-01-2009 Бойка Георгиева Стойкова Касиер в счетоводство Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
10 12-01-2009 Красимира Серафимова Бойкина Касиер"МДТ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
11 12-01-2009 Петър Милков Антонов Директор на дирекция "СА" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
12 12-01-2009 Лучия Генова Лукова Ст.счетоводител Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
13 12-01-2009 Гинка Йосифова Власова Ст.спец."ОМП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
14 12-01-2009 Елена Николова Петкова Ст.спец."Данъчни приходи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
15 12-01-2009 Елена Серафимова Земярска Гл.спец"УОС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
16 12-01-2009 Йорданка Георгиева Антонова Гл.експ."ФСО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
17 12-01-2009 Катя Георгиева Ночева Ст.спец."СПКО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
18 12-01-2009 Ана Павлова Маджарска Гл.счет.и директот на дирекция "БФС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
19 12-01-2009 Красимира Ченкова Чавдарова Касиер-събирач"ДП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
20 12-01-2009 Лилияна Танчева Шопова Гл.спец."ООС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
21 12-01-2009 Мария Иванова Нендова Ст.спец."Обредна дейност" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
22 12-01-2009 Мария Йосифова Стойкова Гл.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
23 12-01-2009 Милена Рафаелова Бенина Гл.спец"ЕИСФ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
24 12-01-2009 Станислава Недялкова Бурова Ст.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
25 12-01-2009 Таня Събчева Бойкина Ст.спец."Счетоводител" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
26 12-01-2009 Тереза Венкова Домовчийска Ст.спец."Счетоводител" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
27 12-01-2009 Пенка Анастасова Ванева Гл.спец."ККСД" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
28 12-01-2009 Анелия Васкова Храненикова Гл.спец.-сътрудник ОС Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
29 12-01-2009 Красимира Милкова Кочева мл.спец."ОМП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
30 12-01-2009 Иван Велков Лесов Гл.спец."Комютърни мрежи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
31 12-01-2009 Юлия Василева Агова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
32 12-01-2009 Елена Петкова Нанчева Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
33 12-01-2009 Илия Анастасов Малев Вътр.одитор Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
34 12-01-2009 Цвета Стефанова Ячева Гл.спец."Зелено строителство" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
35 12-01-2009 Иванка Тобиева Бойкина Ст.спец."ПВЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
36 12-01-2009 Пенка Николова Кирилова Гл.спец."АО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
37 12-01-2009 Йорданка Генова Димитрова Ст.спец."ФОМА" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
38 12-01-2009 Тереза Петрова Рангелова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
39 12-01-2009 Иванка Игнатова Стефанова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
40 12-01-2009 Красимира Стафанова Патазова Директор на "ЦОП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
41 13-01-2009 Стоян Генов Делгянски Финансов контрольор Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
42 13-01-2009 Данка Георгиева Кюпова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
43 13-01-2009 Иванка Георгиева Маринова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
44 13-01-2009 Донка Василева Пацева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
45 13-01-2009 Георги Стефанов Марков Гл.спец."СОД и РМ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
46 13-01-2009 Георги Томов Белчев Домокин Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
47 23-01-2009 Станислава Минчева Колева Гл.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
48 23-01-2009 Таня Иванова Гавраилова Гл.спец."БФ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
49 01-04-2009 Милена Георгиева Кубанска Директор на "ЦОП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
50 07-05-2009 Марияна Георгиева Зенкова Гл.експ."ФСД,той и гл.счетоводител Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
51 27-05-2009 Ана Петрова Белчева Гл.спец"Културни прояви с местно значение" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
52 01-06-2009 Албена Леонова Храненикова Гл.спец."ФСД" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
53 02-06-2009 Йовка Иванова Петкова Ст.спец."ОМП и ГЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
54 10-08-2009 Мария Венкова Пенсова Нач.отдел-Образование и детско ученическо здравеопазване Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
55 19-10-2009 Вера Иванова Кикова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0530 сек.,0.0066 от тях за заявки.Сървър памет:871,912b