+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ2017 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 26-06-2017 Боряна Данчева Замярска Гл.спец. Озеленяване Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 14-08-2017 Лидия Георгиева Лукова Гл.Спец. ПР.ЧР. и ТРЗ Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 21-08-2017 Светлана Иванчева Шопова Гл. Инженер Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2016 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 04-01-2016 Петя Генова Загорчева Гл.спец.сътрудник"ОБС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 05-01-2016 Татяна Серафимова Бакова Зам.кмет Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 09-02-2016 Йовко Стефанов Романов Зам.кмет Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 01-03-2016 Рени Николова Илиева Ст.вътр.одитор Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 13-05-2016 Чавдар Йозов Работов Огняр Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 15-08-2016 Чавдар Георгиев Кьолов Началник отдел "ТСУ,С,ОС и СД" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 07-09-2016 Миглена Спасова Стоянова Ст.спец."ГРАО' Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
8 25-10-2016 Валентина Петрова Бойкина Гл.спец."ПР,ЧР и ТРЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
9 01-11-2016 Мирослав Пламенов Милев Ст.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2015 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 30-11-2015 Петър Иванов Пенишев Ръководител-ЦНСТ Раковски Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2014 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 30-03-2014 Мая Николаева Лукова Гл.спец."АИО и ПВЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 20-06-2014 Славка Сашева Гълева Гл.спец."Стопанска дейност, търговия и транспорт" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 30-06-2014 Марина Милкова Райкова Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2013 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 15-03-2013 Милена Йозова Драмова Гл.спец."Стопанка дейност,търговия и туризъм" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 08-04-2013 Магдалена Венкова Чавдарова Гл.спец."БФ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 12-04-2013 Мария Лаврентова Домовчийска Касиер в счетоводството Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 19-04-2013 Петър Иванов Терзийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 02-07-2013 Милена Йосифова Парапанска Гл.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 22-10-2013 Мария Събева Бодушка Гл.спец."СК" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 18-11-2013 Гергана Йосифова Пеева Гл.спец."ЕП и П" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2012 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 05-03-2012 Веселин Иванов Мандраджийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 14-03-2012 Цветана Йосифова Търновалийска Касиер"ДП' Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 15-03-2012 Мария Георгиева Пънкина Гл.спец."Сътрудник ОбС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 02-04-2012 Веска Иванова Колева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 15-08-2012 Юлиана Иванова Начева Ст.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2011 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 07-02-2011 Петър Янков Говедаров Началник отдел"ТСУ и РР" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 22-02-2011 Янко Атанасов Щерев Дежурен "ОбС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 11-04-2011 Тони Йовков Донев Ст.спец."УТТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 11-04-2011 Анна Петрова Гидишка Гл.спец."Счетоводител" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 17-05-2011 Мариета Йорданова Димитрова Ст.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 13-06-2011 Снежана Петрова Шопова Гл.спец."АО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 10-11-2011 Божидар Йосифов Стрехин Зам.кмет Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2010 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 11-01-2010 Веселина Златкова Канева Гл.спец."ЕПП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 01-03-2010 Надежда Якова Гешева Директор на дирекци "ПНИО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 01-03-2010 Анна Иванова Константинова Началник отдел"ОС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 31-03-2010 Светослав Иванов Фъсов Гл.архитект Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 29-06-2010 Красимира Ангелова Пачова Ст.спец."УТТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


2009 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 05-01-2009 Катя Атанасова Камбурова Секретар"МКБПМЛ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2 12-01-2009 Иванка Йосифова Пачова Секретар на Община Раковски Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3 12-01-2009 Мария Ченкова Ячева Гл.спец"Данъчни приходи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4 12-01-2009 Стойо Иванов Фитнев ВРИД Кмет ОБ Раковски Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5 12-01-2009 Ана Алонцова Мирчева Касиер-събирач "Данъчни приходи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6 12-01-2009 Ана Серафимова Говедарска Гл.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7 12-01-2009 Ана Серафимова Николова Ст.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
8 12-01-2009 Анка Нанкова Съблева Ст.спец."СПКО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
9 12-01-2009 Бойка Георгиева Стойкова Касиер в счетоводство Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
10 12-01-2009 Красимира Серафимова Бойкина Касиер"МДТ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
11 12-01-2009 Петър Милков Антонов Директор на дирекция "СА" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
12 12-01-2009 Лучия Генова Лукова Ст.счетоводител Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
13 12-01-2009 Гинка Йосифова Власова Ст.спец."ОМП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
14 12-01-2009 Елена Николова Петкова Ст.спец."Данъчни приходи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
15 12-01-2009 Елена Серафимова Земярска Гл.спец"УОС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
16 12-01-2009 Йорданка Георгиева Антонова Гл.експ."ФСО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
17 12-01-2009 Катя Георгиева Ночева Ст.спец."СПКО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
18 12-01-2009 Ана Павлова Маджарска Гл.счет.и директот на дирекция "БФС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
19 12-01-2009 Красимира Ченкова Чавдарова Касиер-събирач"ДП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
20 12-01-2009 Лилияна Танчева Шопова Гл.спец."ООС" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
21 12-01-2009 Мария Иванова Нендова Ст.спец."Обредна дейност" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
22 12-01-2009 Мария Йосифова Стойкова Гл.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
23 12-01-2009 Милена Рафаелова Бенина Гл.спец"ЕИСФ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
24 12-01-2009 Станислава Недялкова Бурова Ст.спец."ЕКТО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
25 12-01-2009 Таня Събчева Бойкина Ст.спец."Счетоводител" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
26 12-01-2009 Тереза Венкова Домовчийска Ст.спец."Счетоводител" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
27 12-01-2009 Пенка Анастасова Ванева Гл.спец."ККСД" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
28 12-01-2009 Анелия Васкова Храненикова Гл.спец.-сътрудник ОС Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
29 12-01-2009 Красимира Милкова Кочева мл.спец."ОМП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
30 12-01-2009 Иван Велков Лесов Гл.спец."Комютърни мрежи" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
31 12-01-2009 Юлия Василева Агова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
32 12-01-2009 Елена Петкова Нанчева Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
33 12-01-2009 Илия Анастасов Малев Вътр.одитор Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
34 12-01-2009 Цвета Стефанова Ячева Гл.спец."Зелено строителство" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
35 12-01-2009 Иванка Тобиева Бойкина Ст.спец."ПВЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
36 12-01-2009 Пенка Николова Кирилова Гл.спец."АО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
37 12-01-2009 Йорданка Генова Димитрова Ст.спец."ФОМА" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
38 12-01-2009 Тереза Петрова Рангелова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
39 12-01-2009 Иванка Игнатова Стефанова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
40 12-01-2009 Красимира Стафанова Патазова Директор на "ЦОП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
41 13-01-2009 Стоян Генов Делгянски Финансов контрольор Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
42 13-01-2009 Данка Георгиева Кюпова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
43 13-01-2009 Иванка Георгиева Маринова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
44 13-01-2009 Донка Василева Пацева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
45 13-01-2009 Георги Стефанов Марков Гл.спец."СОД и РМ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
46 13-01-2009 Георги Томов Белчев Домокин Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
47 23-01-2009 Станислава Минчева Колева Гл.юрисконсулт Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
48 23-01-2009 Таня Иванова Гавраилова Гл.спец."БФ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
49 01-04-2009 Милена Георгиева Кубанска Директор на "ЦОП" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
50 07-05-2009 Марияна Георгиева Зенкова Гл.експ."ФСД,той и гл.счетоводител Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
51 27-05-2009 Ана Петрова Белчева Гл.спец"Културни прояви с местно значение" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
52 01-06-2009 Албена Леонова Храненикова Гл.спец."ФСД" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
53 02-06-2009 Йовка Иванова Петкова Ст.спец."ОМП и ГЗ" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
54 10-08-2009 Мария Венкова Пенсова Нач.отдел-Образование и детско ученическо здравеопазване Чл.12,т.2 от ЗПУКИ
55 19-10-2009 Вера Иванова Кикова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.2 от ЗПУКИ


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0948 сек.,0.0146 от тях за заявки.Сървър памет:896,968b