+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ2017 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 20-03-2017 Петър Ангелов Антонов Директор на ОП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 26-06-2017 Боряна Данчева Замярска Гл.спец. Озеленяване Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 21-08-2017 Лидия Георгиева Лукова Гл.Спец. ПР.ЧР. и ТРЗ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 21-08-2017 Светлана Иванчева Шопова Гл. Инженер Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2016 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 04-01-2016 Петя Генова Загорчева Гл.спец.сътрудник"ОБС" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 05-01-2016 Татяна Серафимова Бакова Зам.кмет Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 09-02-2016 Йовко Стефанов Романов Зам.кмет Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 01-03-2016 Рени Николова Илиева Ст.вътр.одитор Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
5 13-05-2016 Чавдар Георгиев Кьолов Началник отдел Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
6 15-08-2016 Магдалена Йовкова Романова гл.спец.БФ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
7 07-09-2016 Миглена Спасова Стоянова Ст.спец."ГРАО' Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
8 01-11-2016 Валентина Петрова Бойкина Гл.спец."ПР,ЧР и ТРЗ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
9 01-11-2016 Мирослав Пламенов Милев Ст.юрисконсулт Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2015 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 06-11-2015 Павел Андреев Гуджеров Кмет на Община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 06-11-2015 Димитър Любчев Николов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 01-12-2015 Петър Иванов Пенишев Ръководител-ЦНСТ Раковски Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2014 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 01-04-2014 Мая Николаева Лукова Гл.спец."АИО и ПВЗ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 05-06-2014 Славка Сашева Гълева Гл.спец."СДТТ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2013 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 18-03-2013 Милена Йозова Драмова Гл.спец."СДТТ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 22-04-2013 Петър Иванов Терзийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 22-10-2013 Мария Събева Бодушка Гл.спец."СК" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2012 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 06-03-2012 Веселин Иванов Мандраджийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 02-04-2012 Веска Иванова Колева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 15-08-2012 Юлиана Иванова Начева Ст.юрисконсулт Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2011 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 11-04-2011 Тони Йовков Донев Ст.спец."УТТО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 11-04-2011 Анна Петрова Гидишка гл.спец.Счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 17-05-2011 Мариета Йорданова Димитрова гл.юристконсул Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 13-06-2011 Снежана Петрова Шопова секретар на кметство Стряма Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
5 03-11-2011 Иван Милков Антонов Кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
6 08-11-2011 Костадин Дечев Иванов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
7 08-11-2011 Никола Христозов Стоянов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
8 10-11-2011 Божидар Йосифов Стрехин зам.кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2010 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 11-01-2010 Веселина Златкова Милиева Гл.спец."ЕПП" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 01-02-2010 Светослав Иванов Фъсов Гл.архитект Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 04-05-2010 Славка Йозова Гуджерова гл.спец.ОДУЗ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 01-11-2010 Мария Венкова Пенсова зам.кмет Чл.12,т.1от ЗПУКИ
5 15-11-2010 Светлана Георгиева Търновалийска ст.спец.деловодител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2009 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 05-01-2009 Катя Атанасова Камбурова Секретар"МКБПМЛ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 12-01-2009 Стойо Иванов Фитнев ВРИД Кмет ОБ Раковски Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 12-01-2009 Павел Андреев Гуджеров Зам.кмет на Oбщина Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 12-01-2009 Бойка Георгиева Стойкова Касиер Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
5 12-01-2009 Атанас Петков Атанасов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
6 12-01-2009 Запрян Трифонов Христев Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
7 12-01-2009 Васил Петров Черпелийски Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
8 12-01-2009 Иван Петров Тачев Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
9 12-01-2009 Иванка Йосифова Пачова Секретар на Община Раковски Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
10 12-01-2009 Ана Павлова Маджарска Директор БФС и Гл.счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
11 12-01-2009 Йорданка Георгиева Антонова Гл.експ."ФСО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
12 12-01-2009 Таня Събчева Бойкина гл.спец.Счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
13 12-01-2009 Тереза Венкова Домовчийска гл.спец.Счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
14 12-01-2009 Стефка Златкова Милиева ст.спец. ФОМО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
15 12-01-2009 Юлия Василева Агова ст.спец. ФОМО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
16 12-01-2009 Йорданка Генова Димитрова ст.спец. ФОМО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
17 12-01-2009 Георги Генов Шарков гл.спец. ОС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
18 12-01-2009 Мария Ченкова Ячева гл.инспектор ДП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
19 12-01-2009 Красимира Серафимова Бойкина касиер МДТ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
20 12-01-2009 Красимира Стефанова Патазова Директор на ЦОП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
21 12-01-2009 Елена Николова Петкова ст.спец. ДП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
22 12-01-2009 Красимира Ченкова Чавдарова касиер ДП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
23 12-01-2009 Марияна Павлова Павлова касиер Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
24 12-01-2009 Ана Алонцова Мирчева касиер МДТ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
25 12-01-2009 Иванка Игнатова Игнатова ст.спец.кметство Чалъкови Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
26 12-01-2009 Мария Иванова Нендова ст.спец. Обредни дейности Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
27 12-01-2009 Гинка Йосифова Власова сътрудник Кмет Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
28 12-01-2009 Пенка Николова Кирилова гл.спец.АО кметство Белозем Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
29 12-01-2009 Цвета Стефанова Ячева гл.спец.Озеленяване Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
30 12-01-2009 Лилияна Танчева Шопова гл.спец.Екология Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
31 12-01-2009 Елена Серафимова Земярска гл.спец. ОС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
32 12-01-2009 Катя Георгиева Ночева гл.спец.УТТО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
33 12-01-2009 Ана Серафимова Николова гл.спец.ЕКТО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
34 12-01-2009 Станислава Недялкова Лукова гл.спец.ЕКТО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
35 12-01-2009 Анка Нанкова Съблева гл.спец.СПКО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
36 12-01-2009 Анна Серафимова Говедарска гл.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
37 12-01-2009 Мария Йосифова Стойкова гл.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
38 12-01-2009 Тереза Петрова Рангелова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
39 12-01-2009 Елена Петкова Нанчева ст.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
40 12-01-2009 Милена Рафаелова Бенина гл.спец.ЕПФ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
41 12-01-2009 Йосиф Генов Загорчев гл.спец.РДМС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
42 13-01-2009 Данка Георгиева Кюпова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
43 13-01-2009 Донка Василева Пацева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
44 13-01-2009 Иванка Георгиева Маринова ст.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
45 13-01-2009 Стоян Генов Делгянски финансов контрольор Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
46 01-03-2009 Иван Милков Антонов Кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
47 10-03-2009 Анна Иванова Константинова гл.спец.ОС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
48 23-03-2009 Таня Иванова Гавраилова Гл.спец."БФ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
49 30-03-2009 Надежда Якова Гешева гл.спец.ПР,ЧР Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
50 01-04-2009 Милена Георгиева Кубанска Директор ЦОП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
51 22-04-2009 Кремена Ангелова Пашкулова Началник отдел ОДУЗ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
52 07-05-2009 Марияна Георгиева Зенкова гл.експерт ФСО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
53 27-05-2009 Ана Петрова Белчева гл.спец.Културни дейности Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
54 01-02-2009 Албена Леонова Храненикова гл.спец.ФСД Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
55 02-06-2009 Кремена Ангелова Пашкулова Зам.кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
56 10-08-2009 Мария Венкова Пенсова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
57 19-10-2009 Вера Иванова Кикова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0743 сек.,0.0187 от тях за заявки.Сървър памет:868,816b