+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ2017 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 20-03-2017 Петър Ангелов Антонов Директор на ОП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 26-06-2017 Боряна Данчева Замярска Гл.спец. Озеленяване Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 21-08-2017 Лидия Георгиева Лукова Гл.Спец. ПР.ЧР. и ТРЗ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 21-08-2017 Светлана Иванчева Шопова Гл. Инженер Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2016 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 04-01-2016 Петя Генова Загорчева Гл.спец.сътрудник"ОБС" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 05-01-2016 Татяна Серафимова Бакова Зам.кмет Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 09-02-2016 Йовко Стефанов Романов Зам.кмет Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 01-03-2016 Рени Николова Илиева Ст.вътр.одитор Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
5 13-05-2016 Чавдар Георгиев Кьолов Началник отдел Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
6 15-08-2016 Магдалена Йовкова Романова гл.спец.БФ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
7 07-09-2016 Миглена Спасова Стоянова Ст.спец."ГРАО' Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
8 01-11-2016 Валентина Петрова Бойкина Гл.спец."ПР,ЧР и ТРЗ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
9 01-11-2016 Мирослав Пламенов Милев Ст.юрисконсулт Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2015 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 06-11-2015 Павел Андреев Гуджеров Кмет на Община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 06-11-2015 Димитър Любчев Николов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 01-12-2015 Петър Иванов Пенишев Ръководител-ЦНСТ Раковски Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2014 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 01-04-2014 Мая Николаева Лукова Гл.спец."АИО и ПВЗ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 05-06-2014 Славка Сашева Гълева Гл.спец."СДТТ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2013 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 18-03-2013 Милена Йозова Драмова Гл.спец."СДТТ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 22-04-2013 Петър Иванов Терзийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 22-10-2013 Мария Събева Бодушка Гл.спец."СК" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2012 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 06-03-2012 Веселин Иванов Мандраджийски Гл.спец."ЕКТО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 02-04-2012 Веска Иванова Колева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 15-08-2012 Юлиана Иванова Начева Ст.юрисконсулт Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2011 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 11-04-2011 Тони Йовков Донев Ст.спец."УТТО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 11-04-2011 Анна Петрова Гидишка гл.спец.Счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 17-05-2011 Мариета Йорданова Димитрова гл.юристконсул Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 13-06-2011 Снежана Петрова Шопова секретар на кметство Стряма Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
5 03-11-2011 Иван Милков Антонов Кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
6 08-11-2011 Костадин Дечев Иванов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
7 08-11-2011 Никола Христозов Стоянов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
8 10-11-2011 Божидар Йосифов Стрехин зам.кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2010 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 11-01-2010 Веселина Златкова Милиева Гл.спец."ЕПП" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 01-02-2010 Светослав Иванов Фъсов Гл.архитект Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 04-05-2010 Славка Йозова Гуджерова гл.спец.ОДУЗ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 01-11-2010 Мария Венкова Пенсова зам.кмет Чл.12,т.1от ЗПУКИ
5 15-11-2010 Светлана Георгиева Търновалийска ст.спец.деловодител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


2009 г

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 05-01-2009 Катя Атанасова Камбурова Секретар"МКБПМЛ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
2 12-01-2009 Стойо Иванов Фитнев ВРИД Кмет ОБ Раковски Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
3 12-01-2009 Павел Андреев Гуджеров Зам.кмет на Oбщина Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
4 12-01-2009 Бойка Георгиева Стойкова Касиер Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
5 12-01-2009 Атанас Петков Атанасов Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
6 12-01-2009 Запрян Трифонов Христев Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
7 12-01-2009 Васил Петров Черпелийски Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
8 12-01-2009 Иван Петров Тачев Кмет на кметство Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
9 12-01-2009 Иванка Йосифова Пачова Секретар на Община Раковски Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
10 12-01-2009 Ана Павлова Маджарска Директор БФС и Гл.счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
11 12-01-2009 Йорданка Георгиева Антонова Гл.експ."ФСО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
12 12-01-2009 Таня Събчева Бойкина гл.спец.Счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
13 12-01-2009 Тереза Венкова Домовчийска гл.спец.Счетоводител Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
14 12-01-2009 Стефка Златкова Милиева ст.спец. ФОМО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
15 12-01-2009 Юлия Василева Агова ст.спец. ФОМО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
16 12-01-2009 Йорданка Генова Димитрова ст.спец. ФОМО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
17 12-01-2009 Георги Генов Шарков гл.спец. ОС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
18 12-01-2009 Мария Ченкова Ячева гл.инспектор ДП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
19 12-01-2009 Красимира Серафимова Бойкина касиер МДТ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
20 12-01-2009 Красимира Стефанова Патазова Директор на ЦОП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
21 12-01-2009 Елена Николова Петкова ст.спец. ДП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
22 12-01-2009 Красимира Ченкова Чавдарова касиер ДП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
23 12-01-2009 Марияна Павлова Павлова касиер Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
24 12-01-2009 Ана Алонцова Мирчева касиер МДТ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
25 12-01-2009 Иванка Игнатова Игнатова ст.спец.кметство Чалъкови Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
26 12-01-2009 Мария Иванова Нендова ст.спец. Обредни дейности Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
27 12-01-2009 Гинка Йосифова Власова сътрудник Кмет Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
28 12-01-2009 Пенка Николова Кирилова гл.спец.АО кметство Белозем Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
29 12-01-2009 Цвета Стефанова Ячева гл.спец.Озеленяване Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
30 12-01-2009 Лилияна Танчева Шопова гл.спец.Екология Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
31 12-01-2009 Елена Серафимова Земярска гл.спец. ОС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
32 12-01-2009 Катя Георгиева Ночева гл.спец.УТТО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
33 12-01-2009 Ана Серафимова Николова гл.спец.ЕКТО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
34 12-01-2009 Станислава Недялкова Лукова гл.спец.ЕКТО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
35 12-01-2009 Анка Нанкова Съблева гл.спец.СПКО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
36 12-01-2009 Анна Серафимова Говедарска гл.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
37 12-01-2009 Мария Йосифова Стойкова гл.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
38 12-01-2009 Тереза Петрова Рангелова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
39 12-01-2009 Елена Петкова Нанчева ст.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
40 12-01-2009 Милена Рафаелова Бенина гл.спец.ЕПФ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
41 12-01-2009 Йосиф Генов Загорчев гл.спец.РДМС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
42 13-01-2009 Данка Георгиева Кюпова Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
43 13-01-2009 Донка Василева Пацева Ст.спец."ФОМО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
44 13-01-2009 Иванка Георгиева Маринова ст.спец.ГРАО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
45 13-01-2009 Стоян Генов Делгянски финансов контрольор Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
46 01-03-2009 Иван Милков Антонов Кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
47 10-03-2009 Анна Иванова Константинова гл.спец.ОС Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
48 23-03-2009 Таня Иванова Гавраилова Гл.спец."БФ" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
49 30-03-2009 Надежда Якова Гешева гл.спец.ПР,ЧР Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
50 01-04-2009 Милена Георгиева Кубанска Директор ЦОП Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
51 22-04-2009 Кремена Ангелова Пашкулова Началник отдел ОДУЗ Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
52 07-05-2009 Марияна Георгиева Зенкова гл.експерт ФСО Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
53 27-05-2009 Ана Петрова Белчева гл.спец.Културни дейности Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
54 01-02-2009 Албена Леонова Храненикова гл.спец.ФСД Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
55 02-06-2009 Кремена Ангелова Пашкулова Зам.кмет на община Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
56 10-08-2009 Мария Венкова Пенсова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ
57 19-10-2009 Вера Иванова Кикова Ст.спец."ГРАО" Чл.12,т.1 от ЗПУКИ


Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0950 сек.,0.0142 от тях за заявки.Сървър памет:877,536b