Регистър на декларациите по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата Име на лицето, заемащо публична длъжност Длъжност Основание за подаване
1 09.11.2015 г. Петър Милков Антонов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
2 09.11.2015 г. Ралица Костадинова Сатанска Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
3 06.11.2015 г. Йордан Христов Неделчев Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
4 09.11.2015 г. Татяна Янкова Изевкова Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
5 09.11.2015 г. Мария Георгиева Джатова Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
6 06.11.2015 г. Стефан Йозов Пенсов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
7 06.11.2015 г. Димитър Йорданов Димитров Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
8 Иван Милков Антонов
9 06.11.2015 г. Рангел Георгиев Матански Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
10 06.11.2015 г. Мария Димиторва Нанчева Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
11 09.11.2015 г. Младен Николов Шишков Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
12 06.11.2015 г. Георги Николаев Лесов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
13 06.11.2015 г. Иван Рангелов Рангелов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
14 06.11.2015 г. Петър Ангелов Антонов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
15 06.11.2015 г. Петър Григоров Терзийски Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
16 06.11.2015 г. Мария Йосифова Гиева Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
17 06.11.2015 г. Младен Минчев Мандраджийски Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
18 06.11.2015 г. Йосиф Серафимов Ячев Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
19 06.11.2015 г. Донка Неделчева Неделчева Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
20 06.11.2015 г. Божидар Георгиев Замярски Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
21 06.11.2015 г. Славейко Милков Белчев Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
22 06.11.2015 г. Павел Андреев Гуджеров Кмет Община Раковски Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
23 06.11.2015 г. Иван Петров Тачев Кмет на км. Белозем Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
24 06.11.2015 г. Никола Христосов Стоянов Кмет на км. Момино Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
25 06.11.2015 г. Васил Петров Черпелийски Кмет на км. Стряма Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
26 06.11.2015 г. Костадин Дечев Иванов Кмет на км. Шишманци Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
27 06.11.2015 г. Димитър Любчев Николов Кмет на км. Чалъкови Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
28 06.11.2015 г. Стефка Златкова Милиева Кмет на км. Болярино Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
29 27.11.2015 г. Любов Степанова Кориновска Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
30 28.12.2016 г. Виктор Петров Узунов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
31 29.03.2017 г. Запрян Петков Запрянов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ
32 26.04.2017 г. Георги Борисов Панов Общински съветник Чл.12,т.2 от ЗПРКИ


Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0830 сек.,0.0118 от тях за заявки.Сървър памет:2,871kb