06.01.2015г. | „Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2015г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и обособена позиция № 2 - доставка на дизелово гориво - до 40`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България”
Изтегли процедурата /pdf документ/
16.01.2015г. | Информация за сключен договор
19.02.2015г. | Информация за периодично плащане
20.03.2015г. | Информация за периодично плащане
27.04.2015г. | Информация за периодично плащане
03.06.2015г. | Информация за периодично плащане
16.06.2015г. | Информация за периодично плащане
28.07.2015г. | Информация за периодично плащане
31.08.2015г. | Информация за периодично плащане
31.08.2015г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0790 сек.,0.0131 от тях за заявки.Сървър памет:2,844kb