+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06.01.2015г. | „Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2015г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и обособена позиция № 2 - доставка на дизелово гориво - до 40`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България”
Изтегли процедурата /pdf документ/
16.01.2015г. | Информация за сключен договор
19.02.2015г. | Информация за периодично плащане
20.03.2015г. | Информация за периодично плащане
27.04.2015г. | Информация за периодично плащане
03.06.2015г. | Информация за периодично плащане
16.06.2015г. | Информация за периодично плащане
28.07.2015г. | Информация за периодично плащане
31.08.2015г. | Информация за периодично плащане
31.08.2015г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане
02.02.2016г. | Информация за периодично плащане

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0845 сек.,0.0151 от тях за заявки.Сървър памет:719,712b