Банкови сметки за административни услуги

Внасянето на суми, свързани с подадени по пощата заявления за извършване на
административни услуги, се извършва по следните сметки и параграфи:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
гр.Раковски, Ул. Москва №1
IBAN: BG21UNCR70008421759882
BIC: UNCRBGSF

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
1. Такси за технически услуги - 448001;
2. Такси за административни услуги – 448007;
3. Издаване на удостоверения за декларирани данни и копия от данъчни
декларации по ЗМДТ – 448007;
4. Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси и
предоставяне на разпечатка на данъчни сметки (задължения, главници,
остатъци) – 448007;
5. Други видове услуги – 448007

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0813 сек.,0.0128 от тях за заявки.Сървър памет:2,833kb