+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИБанкови сметки за административни услуги

Внасянето на суми, свързани с подадени по пощата заявления за извършване на
административни услуги, се извършва по следните сметки и параграфи:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
гр.Раковски, Ул. Москва №1
IBAN: BG21UNCR70008421759882
BIC: UNCRBGSF

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
1. Такси за технически услуги - 448001;
2. Такси за административни услуги – 448007;
3. Издаване на удостоверения за декларирани данни и копия от данъчни
декларации по ЗМДТ – 448007;
4. Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси и
предоставяне на разпечатка на данъчни сметки (задължения, главници,
остатъци) – 448007;
5. Други видове услуги – 448007

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0801 сек.,0.0132 от тях за заявки.Сървър памет:708,968b