+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИБанкови сметки за административни услуги

Внасянето на суми, свързани с подадени по пощата заявления за извършване на
административни услуги, се извършва по следните сметки и параграфи:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
гр.Раковски, Ул. Москва №1
IBAN: BG21UNCR70008421759882
BIC: UNCRBGSF

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
1. Такси за технически услуги - 448001;
2. Такси за административни услуги – 448007;
3. Издаване на удостоверения за декларирани данни и копия от данъчни
декларации по ЗМДТ – 448007;
4. Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси и
предоставяне на разпечатка на данъчни сметки (задължения, главници,
остатъци) – 448007;
5. Други видове услуги – 448007

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0766 сек.,0.0278 от тях за заявки.Сървър памет:699,120b