Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ23. 03.2018

Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип.ОБЯВА

свободно работно място за длъжността
"СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"
в Център за настаняване от семеен тип


1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено висше образование - специалност " Социални дейности" , "Социология" , "Педагогика", ще са с предимство
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство

2. Необходими документи:

• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит


Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел
" Човешки ресурси " в срок до 16:30 часа на 23.04.2018
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане
на събеседване с одобрените по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена
лично след изтичане на срока за подаване на документи.За допълнителна информация :
телефон за контакти : 0885642083
или на място в ЦНСТ - Раковски
гр. Раковски ул. "Верона" № 4

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0633 сек.,0.0193 от тях за заявки.Сървър памет:729,904b