Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип. - Oбщина Раковски
23. 03.2018

Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип.ОБЯВА

свободно работно място за длъжността
"СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"
в Център за настаняване от семеен тип


1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено висше образование - специалност " Социални дейности" , "Социология" , "Педагогика", ще са с предимство
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство

2. Необходими документи:

• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит


Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел
" Човешки ресурси " в срок до 16:30 часа на 23.04.2018
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане
на събеседване с одобрените по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена
лично след изтичане на срока за подаване на документи.За допълнителна информация :
телефон за контакти : 0885642083
или на място в ЦНСТ - Раковски
гр. Раковски ул. "Верона" № 4
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0773 сек.,0.0120 от тях за заявки.Сървър памет:2,976kb