Свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра” в ДГ”Детелина” гр.Раковски - Oбщина Раковски
31. 08.2017

Свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра” в ДГ”Детелина” гр.Раковски1.Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше медицинско образование
• Да притежава добри комуникативни умения
• Да притежава компютърна грамотност
• Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност
• Професионалния опит ще се счита за предимство


2.Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на дипломата за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

Приемане на документи в сградата на Общината,етаж 2,стая №1-отдел
„Човешки ресурси” в срок до 17:00 ч

Изборът на кандидати ще се стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседване ще бъде получена лично .

За допълнителна информация:
телефон за контакти:03151/2346
или на място в Община Раковски
гр.Раковски пл.България № 1
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0775 сек.,0.0127 от тях за заявки.Сървър памет:2,975kb