Свободно работно място по заместване за длъжността „Логопед” в ”Център за обществена подкрепа” Община Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране

Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ26. 06.2017

Свободно работно място по заместване за длъжността „Логопед” в ”Център за обществена подкрепа” Община РаковскиОБЯВЯВА:


Свободно работно място
по заместване за длъжността „Логопед”
в ”Център за обществена подкрепа” Община Раковски


Център за обществена подкрепа е изграден по проект “ Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски, Садово и Сопот” От 01.07.2008г. ЦОП предоставя услуги за деца и семейства като делегирана от държавата дейност към Община Раковски.
Дейността на центъра се изразява в предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в община Раковски, за да се защити правото на детето да расте в семейна среда чрез развитие на услуги, базирани в общността за подкрепа на семейния тип грижа. ЦОП предоставя и услуги подпомагащи социалната интеграция и развитие на пълния потенциал на деца със специални нужди/увреждания и заболявания.

1. Изисквания за заемане на длъжността „Логопед” в Център за обществена подкрепа гр. Раковски

Образование:
• Висше образование – степен бакалавър или магистър, специалност „Специална педагогика с модул – „Логопедия” ; „Комуникативни нарушения”;

Нагласи и личностни характеристики:
• Недискриминативно отношение
• Проактивност
• Позитивно-мислещ човек - “всичко е възможно ако има желание”
• Организираност, енергичност и ентусиазъм
• Комуникативност
• Отговорност и ангажираност

Други изисквания:
• Компютърна грамотност.
• Кандидатите да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват посочената длъжност.

2. Необходими документи:

• Молба за постъпване на работа свободен текст.
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ за самоличност.
• Свидетелство за съдимост ( само за одобрения кандидат преди подписване на договор)

3. Процедурата включва:
1. Обявяване на подбор с изисквания за съответната позиция и необходимите документи за кандидатстване.
2. Предварителна среща с кандидатите за работа на място в Центъра за обществена подкрепа и връчване на длъжностна характеристика.
3. Отсяване на кандидатите по документи
4. Интервю с кандидатите за работа
5. Класиране на кандидатите
6. Договаряне с одобрените кандидатиПриемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел “Човешки ресурси” в срок до 21.07.17г. /включително/

• Интервюто ще се проведе на 26.07.2017г. с начален час 10,00 ч. в сградата на Община Раковски- ет. 2, стая № 3 .

• Телефони за контакти:
03151/2377 – Център за обществена подкрепа гр.Раковски
03151/2346 – отдел “Човешки ресурси”, Община Раковски
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0960 сек.,0.0129 от тях за заявки.Сървър памет:745,128b