Свободно работно място за длъжността “Ст.специалист – Устройство на територията и териториално обслужване” - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране

Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ26. 06.2017

Свободно работно място за длъжността “Ст.специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”ОБЯВАСвободно работно място за длъжността “Ст.специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП”, отдел ”Териториално-селищно устройство и регионално развитие”.
Същността на работата е свързана с техническо обслужване в кметствата в с.Белозем,с.Чалъкови и с. Болярино.
1.Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено минимум средно техническо образование.
• Да имат професионален опит минимум една година.
• Да притежават компютърна грамотност.
• Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват посочената длъжност.

2. Необходими документи:

• Молба за постъпване на работа свободен текст.
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ, удостоверяващ придобития професионален опит.
• Ксерокопие на документ за самоличност.
• Ксерокопие на документ за правоспособност- категория „В”


Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - “Човешки ресурси” в срок до 07.07.2017год./включително/.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.

Телефон за контакти : 03151/2346
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1269 сек.,0.0482 от тях за заявки.Сървър памет:740,176b