Съобщение - Oбщина Раковски
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

25. 05.2017

Съобщение


Община Раковски на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че Главния архитект при Община Раковски на 26.04.2017г. е издал скица - виза за проучване и проектиране на допълващо застрояване-„Магазин за промишлени стоки/офис“, в УПИ-I-1366 в кв.64 по ПУП на кв.Секирово, гр. Раковски, собственост на Франц Иванов Телбийски.
На основание чл. 214-а и 140, ал.3 от ЗУТ в 14 /четиринадесетдневен/ срок от настоящето съобщение, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения по издадената виза на гл.архитект до Общинска администрация Раковски.
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0853 сек.,0.0154 от тях за заявки.Сървър памет:2,972kb