Заповед Д3-35 - 14.02.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ14. 02.2017

Заповед Д3-35 - 14.02.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество и за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, във връзка с провеждането на XVII-тия Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове- Раковски 2017”

НАРЕЖДАМ:


1. На 25.02.2017 г. /събота / от 09.30 ч. до 19.00 ч. да се затвори и преустанови движението на МПС от кръстовището на ул. “Трети март” и ул. “Петър Богдан” ( ОУ “Христо Ботев”) по продължение на бул. “Г.С.Раковски” до бившата сграда на АПК.
2. Да се преустанови движението на МПС идващи от с. Шишманци от кръстовището на ул. „Никола Вапцаров и ул. „Яко Яковски” по посока центъра.
3. Ул. „Петър Богдан” да се затвори от ОУ „Хр. Ботев” до спортно игрище „Грипс Арена”.
4. Автобусите от гр. Пловдив за гр. Раковски през кв. Секирово ще се движат до ОУ “Хр. Ботев” и обратно през ул. “Родопи” към кв. Ген. Николаево до бившата сграда на АПК.
5. Автобусите от гр. Пловдив през кв. Ген. Николаево ще се движат до бившата сграда на АПК и обратно към кв. Секирово през ул. “Родопи” до ОУ “Хр. Ботев”.

Настоящата заповед да бъде обявена на видно място в сградата на Общинска администрация и да бъде поместена в сайта на Община Раковски за сведение на населението.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до транспортните фирми, извършващи превоз на територията на град Раковски за сведение.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до РУП-Раковски за сведение и контрол по изпълнението.

Пълен текст на заповедта /.JPG формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0448 сек.,0.0055 от тях за заявки.Сървър памет:731,888b