Заповед Д3-35 - 14.02.2017 г. - Oбщина Раковски
14. 02.2017

Заповед Д3-35 - 14.02.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество и за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, във връзка с провеждането на XVII-тия Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове- Раковски 2017”

НАРЕЖДАМ:


1. На 25.02.2017 г. /събота / от 09.30 ч. до 19.00 ч. да се затвори и преустанови движението на МПС от кръстовището на ул. “Трети март” и ул. “Петър Богдан” ( ОУ “Христо Ботев”) по продължение на бул. “Г.С.Раковски” до бившата сграда на АПК.
2. Да се преустанови движението на МПС идващи от с. Шишманци от кръстовището на ул. „Никола Вапцаров и ул. „Яко Яковски” по посока центъра.
3. Ул. „Петър Богдан” да се затвори от ОУ „Хр. Ботев” до спортно игрище „Грипс Арена”.
4. Автобусите от гр. Пловдив за гр. Раковски през кв. Секирово ще се движат до ОУ “Хр. Ботев” и обратно през ул. “Родопи” към кв. Ген. Николаево до бившата сграда на АПК.
5. Автобусите от гр. Пловдив през кв. Ген. Николаево ще се движат до бившата сграда на АПК и обратно към кв. Секирово през ул. “Родопи” до ОУ “Хр. Ботев”.

Настоящата заповед да бъде обявена на видно място в сградата на Общинска администрация и да бъде поместена в сайта на Община Раковски за сведение на населението.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до транспортните фирми, извършващи превоз на територията на град Раковски за сведение.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до РУП-Раковски за сведение и контрол по изпълнението.

Пълен текст на заповедта /.JPG формат/
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1206 сек.,0.0132 от тях за заявки.Сървър памет:2,976kb