Заповед Д3-35 - 14.02.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ14. 02.2017

Заповед Д3-35 - 14.02.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество и за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, във връзка с провеждането на XVII-тия Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове- Раковски 2017”

НАРЕЖДАМ:


1. На 25.02.2017 г. /събота / от 09.30 ч. до 19.00 ч. да се затвори и преустанови движението на МПС от кръстовището на ул. “Трети март” и ул. “Петър Богдан” ( ОУ “Христо Ботев”) по продължение на бул. “Г.С.Раковски” до бившата сграда на АПК.
2. Да се преустанови движението на МПС идващи от с. Шишманци от кръстовището на ул. „Никола Вапцаров и ул. „Яко Яковски” по посока центъра.
3. Ул. „Петър Богдан” да се затвори от ОУ „Хр. Ботев” до спортно игрище „Грипс Арена”.
4. Автобусите от гр. Пловдив за гр. Раковски през кв. Секирово ще се движат до ОУ “Хр. Ботев” и обратно през ул. “Родопи” към кв. Ген. Николаево до бившата сграда на АПК.
5. Автобусите от гр. Пловдив през кв. Ген. Николаево ще се движат до бившата сграда на АПК и обратно към кв. Секирово през ул. “Родопи” до ОУ “Хр. Ботев”.

Настоящата заповед да бъде обявена на видно място в сградата на Общинска администрация и да бъде поместена в сайта на Община Раковски за сведение на населението.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до транспортните фирми, извършващи превоз на територията на град Раковски за сведение.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до РУП-Раковски за сведение и контрол по изпълнението.

Пълен текст на заповедта /.JPG формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0797 сек.,0.0125 от тях за заявки.Сървър памет:740,832b