Съобщение - Oбщина Раковски
07. 08.2019

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Раковски на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че Главния архитект при Община Раковски на 10.07.2019г. е издал схема за разполагане на ВПС -„Схема за разполагане на павилион с размери 4х4м“, в УПИ-VIII-574 на границата с УПИ-VII-573 в кв.66 по ПУП на кв.Секирово, гр. Раковски.
На основание чл. 214-а и 140, ал.3 от ЗУТ в 14 /четиринадесетдневен/ срок от настоящето съобщение, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения по издадената схема на гл.архитект до Общинска администрация Раковски.
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0769 сек.,0.0128 от тях за заявки.Сървър памет:2,973kb