Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП” - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ04. 01.2019

Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП”ОБЯВА


Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП”, отдел ”Териториално - селищно устройство и регионално развитие”.
Същността на работата е свързана с техническо обслужване в кметствата в с. Белозем, с.Чалъкови и с. Болярино.
1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено минимум средно техническо образование.
• Да имат професионален опит минимум една година.
• Да притежават компютърна грамотност.
• Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват посочената длъжност.

2. Необходими документи:

• Молба за постъпване на работа свободен текст.
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ, удостоверяващ придобития професионален опит
• Ксерокопие на документ за самоличност
• Ксерокопие на документ за правоспособност - категория „В”


Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - “Човешки ресурси” в срок до 04.02.2019 год. /включително/, 16:30 часа.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.

Телефон за контакти : 03151 / 2346

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0819 сек.,0.0134 от тях за заявки.Сървър памет:740,440b