Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП” - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ04. 01.2019

Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП”ОБЯВА


Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП”, отдел ”Териториално - селищно устройство и регионално развитие”.
Същността на работата е свързана с техническо обслужване в кметствата в с. Белозем, с.Чалъкови и с. Болярино.
1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено минимум средно техническо образование.
• Да имат професионален опит минимум една година.
• Да притежават компютърна грамотност.
• Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват посочената длъжност.

2. Необходими документи:

• Молба за постъпване на работа свободен текст.
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ, удостоверяващ придобития професионален опит
• Ксерокопие на документ за самоличност
• Ксерокопие на документ за правоспособност - категория „В”


Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - “Човешки ресурси” в срок до 04.02.2019 год. /включително/, 16:30 часа.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.

Телефон за контакти : 03151 / 2346

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0763 сек.,0.0282 от тях за заявки.Сървър памет:730,744b