Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори за Народно събрание 11.07.2021
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ04. 01.2019

Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски
ОБЯВА


Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски, Дирекция “Местно развитие и политики”, отдел ”Териториално селищно устройство, строителство, общинска собственост и стопански дейности”.
1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено висше техническо образование.
• Професионална квалификация „Инженер”.
• Професионален опит не се изисква.
• Да притежават компютърна грамотност.


2. Необходими документи:

• Заявление за постъпване на работа свободен текст
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено висше образование
• Ксерокопие на документ за самоличност

Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - “Човешки ресурси” в срок от 04.01.2019 год. до 04.02.2019 год. /включително/, 16:30 часа.

Копие от длъжностната характеристика ще се предостави на всеки кандидат при подаване на документите.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.


Телефон за контакти : 03151 / 2346

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0494 сек.,0.0099 от тях за заявки.Сървър памет:730,840b