Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ04. 01.2019

Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски
ОБЯВА


Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски, Дирекция “Местно развитие и политики”, отдел ”Териториално селищно устройство, строителство, общинска собственост и стопански дейности”.
1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено висше техническо образование.
• Професионална квалификация „Инженер”.
• Професионален опит не се изисква.
• Да притежават компютърна грамотност.


2. Необходими документи:

• Заявление за постъпване на работа свободен текст
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено висше образование
• Ксерокопие на документ за самоличност

Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - “Човешки ресурси” в срок от 04.01.2019 год. до 04.02.2019 год. /включително/, 16:30 часа.

Копие от длъжностната характеристика ще се предостави на всеки кандидат при подаване на документите.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.


Телефон за контакти : 03151 / 2346

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0845 сек.,0.0137 от тях за заявки.Сървър памет:740,064b