Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски - Oбщина Раковски
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

04. 01.2019

Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски
ОБЯВА


Свободно работно място за длъжността “ Младши експерт на ” Устройство на територията” в Общинска администрация - Раковски, Дирекция “Местно развитие и политики”, отдел ”Териториално селищно устройство, строителство, общинска собственост и стопански дейности”.
1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено висше техническо образование.
• Професионална квалификация „Инженер”.
• Професионален опит не се изисква.
• Да притежават компютърна грамотност.


2. Необходими документи:

• Заявление за постъпване на работа свободен текст
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено висше образование
• Ксерокопие на документ за самоличност

Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - “Човешки ресурси” в срок от 04.01.2019 год. до 04.02.2019 год. /включително/, 16:30 часа.

Копие от длъжностната характеристика ще се предостави на всеки кандидат при подаване на документите.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.


Телефон за контакти : 03151 / 2346
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1266 сек.,0.0131 от тях за заявки.Сървър памет:2,977kb