Обява за свободно работно място - Oбщина Раковски
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

08. 06.2018

Обява за свободно работно мястоОБЯВА

свободно работно място на длъжността
„Медицинска сестра”
в ДГ ”Радост” с. Стряма1. Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше медицинско образование
• Да притежава добри комуникативни умения
• Да притежава компютърна грамотност
• Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност
• Професионалния опит ще се счита за предимство


2. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на дипломата за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

Приемане на документи в сградата на Община Раковски, етаж 2, стая № 1 - отдел
„Човешки ресурси” в срок до 16:30 на 08.06.2018 г.

Изборът на кандидати ще се стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседване ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

За допълнителна информация:
телефон за контакти:03151/2346
или на място в Община Раковски
гр. Раковски пл. България № 1
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0853 сек.,0.0126 от тях за заявки.Сървър памет:2,976kb