Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ09. 03.2020

Заповед

05. 03.2020

Плакат

28. 02.2020

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност /.XLS формат/
28. 02.2020

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с приключилата оценка на кандидат-потребители и доставчици на социални услуга „домашен санитар” по проект Проект № BG05M9OP001-2.042-0001-C01„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и високо качествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес- Община Раковски ”, община Раковски обявява списъци на класираните потребители и доставчици, както и списъци с резервите, които могат да бъдат включени на по-късен етап.


Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1096 сек.,0.0285 от тях за заявки.Сървър памет:815,976b